Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności

• Przykre konsekwencje zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej
• Czy przedsiębiorca może odliczyć dodatkową składkę od PIT?
• Nowa usługa w aplikacji mObywatel dedykowana JDG
• Czy najemca może rozliczyć w kosztach podatek od nieruchomości?
• Minimalna płaca - propozycje na 2025 r.
• Zawieszenie działalności z niepokojącym finałem
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 26.05.2024 23:36

Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności

Foto: Adobe Stock

Podatek od składki, a nawet składka od składki

Taki jest efekt zwrotów nadpłaty z ZUS wynikającej z rocznego rozliczenia u przedsiębiorców na liniowym PIT oraz ryczałcie.

Przedsiębiorcy na liniowym PIT mają dwa warianty ulgi: mogą zaliczać składki do kosztów uzyskania przychodów (KUP) albo odliczać od dochodu. Większość korzysta z pierwszej opcji, bo jest lepsza. Jeśli jednak dostaną zwrot składki z ZUS, będą musieli pomniejszyć KUP. Mniejsze koszty to wyższy dochód, a to oznacza większy podatek i składkę zdrowotną, gdyż na liniowym PIT to właśnie dochód jest podstawą wymiaru składki.

Podatnik na liniowym, który odliczał składki od dochodu, też zwraca ulgę, ale według innych zasad: zwrócone składki zdrowotne dolicza do dochodu w zeznaniu rocznym i od tej kwoty zapłaci podatek. Nie wpłynie on już jednak na podstawę wymiaru składki.

Najgorzej mają podatnicy, którzy w 2024 r. zmienili formę opodatkowania z liniówki na ryczałt albo już nie prowadzą działalności. Po zwrocie z ZUS muszą zrobić korektę wsteczną - zmniejszyć koszty za 2023 rok i dopłacić PIT wraz z odsetkami za zwłokę. Takie są przepisy, ale doradcy podatkowi mówią wprost: przedsiębiorcy są dodatkowo karani, choć postępowali prawidłowo.

Z kolei ryczałtowcy odliczają połowę składek zdrowotnych od przychodu. Jeśli dostaną zwrot, muszą przychód zwiększyć w zeznaniu rocznym. Zapłacą wyższy podatek, ale nie składki. A to dlatego, że przychód będący podstawą wymiaru składki zdrowotnej ryczałtowca nie może być pomniejszony o składki zdrowotne, zatem i zwrot nie powinien powiększać tej podstawy.

Ze stanowiska fiskusa wynika, że ulgę trzeba oddać także wtedy, gdy ryczałtowiec nie prowadzi już działalności.

Czytaj więcej

Przykre konsekwencje zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej

Dopłacasz składkę, ale z ulgą w PIT

Przedsiębiorcy na ryczałcie oraz liniowym PIT, którym w wyniku rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przyszło wpłacić do ZUS dodatkową składkę, mają prawo do ulgi podatkowej z tego tytułu.  

Ulga jest na składki zapłacone za siebie, a także osoby współpracujące, np. małżonka albo rodzica. Ryczałtowcy odliczają połowę składek od przychodu. Liniowcy mają dwie możliwości. Pierwsza – zaliczać składki do kosztów uzyskania przychodów. Druga – odliczać od dochodu. Obowiązuje jednak limit, obecnie wynosi 11 600 zł, w 2023 r. było to 10 200 zł.

Z ulgi na dopłacone składki nie skorzystają podatnicy, którzy:

- byli w zeszłym roku na ryczałcie, a teraz są na liniówce albo skali,

- zmienili liniowy na ryczałt lub skalę,

- byli w zeszłym roku na skali PIT, a teraz są na ryczałcie albo liniówce.

Czytaj więcej

Musiałeś dopłacić do składki zdrowotnej? Sprawdź, czy możesz skorzystać z ulgi

Firma w mObywatelu ułatwi jednoosobowy biznes

W aplikacji mObywatel 2.0 udostępniona została nowa usługa o nazwie „Firma” kierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Za jej pośrednictwem można m.in. pobrać zaświadczenie o wpisie w CEIDG  na swój telefon oraz udostępnić np. NIP czy REGON lub komplet informacji do faktury wybranym przez siebie kanałem, np. przez SMS, e-mail lub komunikator.  

W usłudze można zobaczyć aktualne informacje o firmie w CEIDG. Jeśli użytkownik złoży wniosek o rejestrację JDG, jej zawieszenie lub wyrejestrowanie, zobaczy aktualny status działalności w usłudze Firma w mObywatelu 2.0.  

W usłudze „Firma”, oprócz danych adresowych i kontaktowych, zobaczyć można także kody PKD oraz dodatkowe kody PKD, które definiują obszar działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0 ma ułatwić życie przedsiębiorcom

Podatek kosztem najemcy

Pewien przedsiębiorca prowadzący działalność handlowo-usługową wystąpił o interpretację podatkową w sprawie kosztów uzyskania przychodów. Otóż korzysta on z dwóch wynajętych lokali, w których sprzedaje biżuterię, zegary i zegarki.  

Niedawno  podpisał aneks do umowy najmu jednego ze sklepów. Zobowiązał się w nim, że prócz czynszu, będzie co kwartał płacił część podatku od nieruchomości. Po dokonaniu opłaty przekazuje wynajmującemu kopię papierowego wydruku potwierdzającego przelew. Wynajmujący wystawia zaś fakturę (bez VAT, ponieważ jest z tego podatku zwolniony).

Skarbówka zgodziła się z podatnikiem, że podatek od nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Zaznaczył, że duże znaczenie ma treść umowy najmu. Powinno z niej wynikać, jakie wydatki związane z wynajmowaną rzeczą ponosi właściciel, a jakie najemca.

Czytaj więcej

Czy najemca może rozliczyć w kosztach podatek od nieruchomości

Zamrozić ustawowe najniższe wynagrodzenie

Pracodawcy i związkowcy nie porozumieli się w kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2025 r. Teraz każda ze stron Rady Dialogu Społecznego przedstawi swoją propozycję w tym zakresie.  

Związkowcy opowiadają się za wzrostem minimalnej płacy o 350 zł  tj. do 4650 zł (przypomnijmy, że od lipca 2024 pracownicy będą dostawać minimum 4300 zł płacy zasadniczej na pełen etat).

Pracodawcy w ogóle nie chcą podwyżki najniższego wynagrodzenia w 2025 r. Ich zdaniem powinno się je zamrozić, co oznaczałoby, że od 1 stycznia 2025 r. minimalna płaca nadal wynosiłaby 4300 zł.

Rząd zabierze głos w tej sprawie do 15 czerwca. Czy zaproponuje najniższy dopuszczany przez obowiązujący obecnie ustawowy algorytm poziom płacy minimalnej, czyli 4510,90 zł?

Czytaj więcej

Płaca minimalna w 2025 r. Pracodawcy nie chcą już żadnej podwyżki

Zawieszają biznes i już nie wracają 

Od 1 stycznia 2024 r. do połowy maja aż 90,6 tys. firm w Polsce zawiesiło działalność . W tym samym czasie odwiesiło ją nie więcej niż 0,9 tys. – wynika z danych Dun & Bradstreet Poland. To oznacza, że mniej niż co setna firma zawieszająca działalność decyduje się na powrót na rynek. Reszta nadal jest zawieszona lub już definitywnie wykreślona z rejestrów.

Także średnia z ostatnich siedmiu lat pokazuje, że na rynek powraca niespełna 0,8 proc. firm, które zawiesiły działalność.  Powody to  drożyzna, nieumiejętne zarządzanie, brak czasu na zajmowanie się firmą, wysokie koszty samozatrudnienia, niejasność i niejednoznaczność prawa, wysokie podatki,  problemy z płynnością finansową i zatory płatnicze, które dla najmniejszych firm często są „wyrokiem śmierci”.

Czytaj więcej

Zawieszenie działalności najczęściej kończy biznes

WAŻNE TERMINY

27 maja

PONIEDZIAŁEK

√ pracodawcy wysyłają do PFRON wnioski Wn-D i załączniki INF-D-P oraz INF-O-PP o dofinansowanie miesięcznych wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień 2024 r.
√ zapłata VAT za kwiecień 2024 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7M za kwiecień 2024 r.
√ przesłanie pliku JPK_V7K za kwiecień 2024 r. (część ewidencyjna)
√ złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za kwiecień 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-8 za kwiecień 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-9M za kwiecień 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-12 za kwiecień 2024 r.
√ złożenie deklaracji VAT-13 za kwiecień 2024 r. przez przedstawiciela podatkowego
√ rozliczenie podatku akcyzowego i złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego za kwiecień 2024 r.
√ rozliczenie podatku cukrowego należnego za kwiecień 2024 r.
√ rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej za kwiecień 2024 r. (PSD-1) 

30 maja

CZWARTEK

√ Boże Ciało - dzień wolny od pracy, obowiązuje zakaz handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem, powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

31 maja

PIĄTEK

√ pracodawcy, którzy obligatoryjnie tworzą zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłacają co najmniej 75 proc. równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy zfśs
√ osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne przekazują do ZUS informację o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r.
√ rolnicy lub domownicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, składają do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaświadczenie albo oświadczenie o tym, że nie przekroczyli kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2023 r.
√ złożenie VII-DO – deklaracji dla rozliczenia VAT w zakresie procedury importu za kwiecień 2024 r.
√ złożenie w KRUS przez rolnika lub jego domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2023 r. 

Podatek od składki, a nawet składka od składki

Taki jest efekt zwrotów nadpłaty z ZUS wynikającej z rocznego rozliczenia u przedsiębiorców na liniowym PIT oraz ryczałcie.

Pozostało 98% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm