Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * wakacje od ZUS * podatek od dzierżawy znaków towarowych * rozliczenia podatkowe - ile zabierają czasu * jak firmy obniżają koszty najniższych płac

• Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2025 r. Wiadomo, ile może wynieść
• Niektórzy przedsiębiorcy raz w roku zapomną o ZUS
• Czy przychody ze znaków towarowych można rozliczać ryczałtem? Wyrok NSA
• Ile czasu zabiera rozliczanie podatków w Polsce, a ile w innych krajach?
• Jak firmy obchodzą przepisy o wynagrodzeniu minimalnym
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 16.06.2024 22:58

W urzędach i starostwach płaca minimalna jest wyższa

W urzędach i starostwach płaca minimalna jest wyższa

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

Płaca minimalna: przedsiębiorcy ostrzegają przed rządową propozycją

Aż do 4626 zł miałoby wzrosnąć od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie dla etatowców, a minimalna stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców do 30,20 zł. To wzrost aż o 7 proc. Przedsiębiorcy zauważają, że już obecnie płaca minimalna wynosi prawie 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ostrzegają, że wysoka minimalna płaca negatywnie wpłynie na konkurencyjność polskich firm oraz na inflację. 

Teraz rządowa propozycja będzie negocjowana w Radzie Dialogu Społecznego. Jeśli rząd, pracodawcy i związki zawodowe nie dojdą do porozumienia, to przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie nie będzie mogło być niższe od zaproponowanego przez rząd. Pewne jest już więc, że 1 stycznia 2025 r. minimalna płaca wzrośnie co najmniej do 4626 zł. 

Czytaj więcej

Płaca minimalna w górę od 1 stycznia 2025 roku. Wiadomo, ile może wynieść

Wakacje od ZUS: start w listopadzie

Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza wakacje od ZUS dla mikroprzedsiębiorców od 1 listopada 2024 r. Będą oni mogli raz w roku nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne przez 1 miesiąc, bez zawieszania własnej działalności.  Zwolnienie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Z wakacji składkowych mogą skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego.  Wystarczy, że w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia, złożą wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS. Przerwa nie zwolni  jednak z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych.  

Z ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy:

√ rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej i korzystają z ulgi na start,

√ prowadzą działalność, ale jednocześnie są zatrudnione na etacie za minimum minimalne wynagrodzenie,

√ zdecydują się na zmianę etatu z umowy o pracę na B2B nie będą mieć prawa do ulgi,

√ zatrudniają powyżej 9 osób.

Czytaj więcej

Niektórzy przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS. Raz w roku

Dzierżawa znaku towarowego — jak rozliczyć

Czy  przychody z dzierżawy znaku towarowego można opodatkować niższym ryczałtem (stawka wynosi 8,5 proc., a powyżej 100 tys. zł przychodu rocznie 12,5 proc.) czy też według skali (12 proc. od dochodu, powyżej 120 tys. zł rocznie już 32 proc.)? NSA rozstrzygnął spór podatnika z fiskusem, który nie chciał się zgodzić na ryczałt. Upierał się, że są to przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT., a podatnik twierdził, że z umów dzierżawy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT.

Sądy administracyjne przyznały rację podatnikowi.  Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że kodeks cywilny pozwala na dzierżawę praw majątkowych i rozstrzygnął, że przychód z dzierżawy znaku towarowego należy zakwalifikować do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6, a nie pkt 7 ustawy o PIT, co umożliwia opodatkowanie go ryczałtem.

Czytaj więcej

Czy przychody ze znaków towarowych można rozliczać ryczałtem? Jest wyrok

Czas to pieniądz? Nie dla polskiego fiskusa

Z 64 krajów objętych badaniem, które miało pokazać m.in. ile czasu podatnicy muszą poświęcać na rozliczenia z fiskusem, Polska jest druga od końca. Polskim przedsiębiorcom takie obowiązki zajmują 334 godziny rocznie. Gorzej jest tylko w Bułgarii, gdzie trzeba poświęcić blisko 450 godzin — wynika z raportu PwC.

Dla porównania w Danii są to zaledwie 132 godziny, we Francji – 134 godziny, a Niemczech – 218. Najmniej czasu, bo ok. 50 godzin rocznie, poświęcają Estończycy.

Czytaj więcej

Ile czasu zabiera rozliczanie podatków? Polska w ogonie UE

Jak pracodawcy oszczędzają na kosztach najniższej płacy

Dla wielu z ponad 3 mln pracowników płaca zasadnicza nie równa się minimalnemu wynagrodzeniu, bo pracodawcy mają kilka sposobów, by obniżyć koszty najniższej płacy. Dotyczy to zarówno pracodawców z sektora prywatnego, jak i ze sfery budżetowej. U tych drugich nagminnie do minimalnego wynagrodzenia wlicza się dodatki np. funkcyjne. Niektórzy pracownicy do minimalnej płacy mają wliczane premie regulaminowe. Zdarza się, że przedsiębiorcy zatrudniają na część etatu, choć praca jest wykonywana w pełnym wymiarze.

- Problemy z wynagrodzeniem poniżej ustawowego minimum częściej zdarzają się przy umowach cywilnoprawnych, w tych umowach zlecenie, gdzie pomimo minimalnej stawki godzinowej, miesięczne wynagrodzenie nie osiąga ustawowego minimum — mówi Krzysztof Gugała, dyrektor  w firmie doradczej WTW specjalizującej się w wynagrodzeniach.

Czytaj więcej

Płaca zasadnicza nie zawsze minimalna. Jak firmy obchodzą przepisy

WAŻNE TERMINY

17 czerwca

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za maj 2024 r. wpłacają płatnicy posiadający osobowość prawną
√ podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec 2024 r. wpłacają osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
√ wpłata do PPK

20 czerwca

CZWARTEK

√ składki ZUS za maj 2024 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej
√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za maj 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za maj 2024 r.
√ zapłata zaliczek za maj 2024 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za maj 2024 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w maju 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w maju 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za maj 2024 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za maj 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata estońskiego CIT z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w maju 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
√ wpłata estońskiego CIT z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w maju 2024 r.
√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w maju 2024 r. 

Płaca minimalna: przedsiębiorcy ostrzegają przed rządową propozycją

Aż do 4626 zł miałoby wzrosnąć od 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie dla etatowców, a minimalna stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców do 30,20 zł. To wzrost aż o 7 proc. Przedsiębiorcy zauważają, że już obecnie płaca minimalna wynosi prawie 55 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ostrzegają, że wysoka minimalna płaca negatywnie wpłynie na konkurencyjność polskich firm oraz na inflację. 

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zanim zrobisz sobie wakacje od ZUS * SSE bez ulg? * zabezpieczenie auta w leasingu a KUP * rozliczenie strat po oszustwie * sporne prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: zakaz amortyzacji * skarbówka o fikcyjnym samozatrudnieniu * podatek od herbaty * obowiązkowe cyberbezpieczeństwo * dyrektywa SUP * hotel dla współpracowników
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: płaca minimalna * podatek od budowli * bilety na Euro 2024 a koszty * współpraca biznesowa małżonków * składka zdrowotna
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów