Niektórzy przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS. Raz w roku

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która wprowadza tzw. wakacje od ZUS. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 1,7 mln osób.

Publikacja: 11.06.2024 17:26

Niektórzy przedsiębiorcy nie będą musieli płacić ZUS. Raz w roku

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z podpisaną ustawą mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne.

Wakacje od ZUS — kto może skorzystać

Kogo dokładnie dotyczy to rozwiązanie? Jak wyjaśnia resort rozwoju, jest ono skierowane do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy:

  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych);
  • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na:

  • własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie - chorobowe,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Jak zaznaczono w komunikacie, wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie do osób przez niego ubezpieczanych, np. współpracujących czy jego pracowników). Nie będą mogły z nich skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. MR wyjaśnia, że takie zastrzeżenie ma zapobiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Co ważne, jest to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Ponadto, wakacje nie będą miały wpływu na uprawnienie do skorzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W okresie, w którym przedsiębiorca będzie podlegać zwolnieniu, składki na jego własne ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywanej działalności będą finansowane z budżetu państwa.

Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Zwolnienie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.

Korzystając z wakacji przedsiębiorca nie będzie musiał zawieszać własnej działalności. Będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Wakacje od ZUS – zasady korzystania

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS.

Wniosek trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia. Czyli, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, by to grudzień był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w listopadzie.

MR podkreśla, że przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych. Obowiązujący termin jest taki sam, jak w przypadku innych przedsiębiorców, czyli do 20. dnia następnego miesiąca.

Czytaj więcej

Nie każdy przedsiębiorca skorzysta z wakacji od ZUS

Zgodnie z podpisaną ustawą mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne.

Wakacje od ZUS — kto może skorzystać

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
Dowóz kateringu dla pracowników ze składką? Jest stanowisko ZUS
ZUS
Ile ZUS zapłacą firmy w 2025 roku? Są pierwsze wyliczenia
ZUS
Wakacje składkowe dla przedsiębiorców jeszcze w tym roku. Sejm przyjął ustawę
ZUS
Od bonusu dla pracownika za przeprowadzkę trzeba zapłacić ZUS
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
ZUS
Składka zdrowotna: zbliża się ważny termin dla przedsiębiorców
ZUS
Kolejna porażka przedsiębiorczych matek przed Sądem Najwyższym