O tym niekorzystnym dla pracodawców stanowisku ZUS pisze na łamach „Rzeczpospolitej” Paulina Szewioła. Chodziło o przedsiębiorcę, który dofinansowuje swoim pracownikom gotowe posiłki w formie kateringu dostarczanego do firmy. Firma wlicza w nie także wartość opakowań oraz koszty dostawy. W związku z zwróciła się z pytaniem, czy kwota płacona za pudełka i dowóz może korzystać z wyłączenia z podstawy wymiaru składek.

Jak przypomniano w decyzji ZUS DI/ 100000/ 43/360/2023 wyłączenia od składek są zawarte w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Jedno z nich wynika z § 2 ust. 1 pkt 11. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 450 zł.

ZUS uznał, że ustawodawca w tym przepisie jasno wskazał, co nie podlega oskładkowaniu. W rozporządzeniu nie ma mowy o opakowaniach posiłków i kosztach dostawy, a zdaniem ZUS nie można się zgodzić, że są one integralną częścią posiłku. Opakowanie jest bowiem odrębnym wyrobem przeznaczonym do przechowywania, przewozu czy prezentacji produktów przetworzonych. Dlatego ich wartość należy wliczyć do podstawy wymiaru.

Czytaj więcej

Czy dowóz kateringu dla pracowników jest oskładkowany? Jest stanowisko ZUS