Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP

• Ostatnie chwile na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok
• Stawka ryczałtu i PKWiU - ważny wyrok NSA dla ryczałtowców
• Czy walkę ze stresem można wrzucić w koszty?
• Co z kosztami, gdy przedsiębiorca straci majątek w pożarze
• Nowe wymogi BHP: czy podkładkę, fotel i podnóżek dla pracownika można odliczyć?
• Wydatki na wynajęcie lokali dla podwykonawców
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 19.05.2024 22:00

Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP

Foto: Adobe Stock

Tydzień zacznij od rozliczenia rocznej składki zdrowotnej

Poniedziałek 20 maja to ostatni dzień na złożenie do ZUS rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez każdą osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która w 2023 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Obowiązek ten dotyczy także osób, które  obecnie nie prowadzą firmy, bo w zeszłym roku zawiesiły lub zakończyły działalność, ale podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu choćby przez jeden dzień w 2023 r.

Jak się rozliczyć? Wypełniając druk ZUS DRA (gdy przedsiębiorca płacił składki tylko za siebie) oraz ZUS RCA (w przypadku opłacania składek za inne osoby, np.: pracowników, zleceniobiorców), w którym  rozlicza się też składki za kwiecień 2024 r. 

ZUS przypomina, żeby przed wysyłką rozliczenia sprawdzić, czy do ZUS zostały przekazane dokumenty rozliczeniowe za wszystkie miesiące:

• roku kalendarzowego (od stycznia do grudnia 2023 r.) – jeśli płaci podatek w formie ryczałtu, lub

• roku składkowego (od lutego 2023 r. do stycznia 2024 r.) – jeśli opłaca podatek na zasadach ogólnych.

20 maja to także ostatni dzień na ewentualną dopłatę składki rocznej.

Czytaj więcej

To już ostatnie dni na roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok

 Kiedy skarbówka nie może żądać PKWiU od ryczałtowca

Naczelny Sąd  Administracyjny wydał korzystny wyrok dla podatników, którzy chcą opodatkować przychody ryczałtem, ale nie wiedzą, jaką stawkę zastosować. 

Tak jak podatniczka, która we wniosku o interpretację podała, że prowadzi jednoosobową działalność, a jednocześnie jest wspólnikiem w spółce jawnej i komandytariuszem oraz członkiem zarządu w innej. Wszystkie dochody zdecydowała się opodatkować ryczałtem. Określiła dwie grupy działań i bardzo szczegółowo wypunktowała, co wchodzi w ich skład. Urzędnicy na wstępie zażądali od niej podania kodu PKWiU, pod jakim sklasyfikowane są usługi, które świadczy.

Sprawa finalnie trafiła do NSA, który zauważył, że punktem wyjścia dla przypisania danego przychodu jako uzyskanego z określonej usługi powinny być ich nazwy wymienione w przepisach o ryczałcie. Dopiero poprzez szczegółowy opis danej czynności można dokonywać ich grupowania do PKWiU.

Czytaj więcej

NSA wydał ważny wyrok dla ryczałtowców. Chodzi o stawkę podatku i żądanie PKWiU

Psychoterapia ratuje ratownika i jego przychody

Wydatki na psychoterapeutę mają związek z działalnością gospodarczą, można je więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów — uznała skarbówka. Przyznała pewnemu ratownikowi medycznemu rację, gdy przekonywał, że psychoterapia  polepsza jego zdrowie psychiczne, a to wpływa na poziom przychodów. Urzędnicy zgodzili się na rozliczenie wydatków na sesje w kosztach przedsiębiorcy. 

„Ratownik odpowiada za życie i zdrowie pacjentów, podejmuje decyzje pod presją czasu, doświadcza traumatycznych przeżyć, np. podczas ratowania ludzi z wypadków komunikacyjnych. Spotyka się z różnymi reakcjami, często z agresją pacjentów, ich rodzin czy osób postronnych. To wszystko jest dla niego dużym obciążeniem” - wyjaśniła skarbówka.

Czytaj więcej

Przedsiębiorca na walce ze stresem skorzysta też podatkowo

Pożar a koszty. Czego fiskus może wymagać od pogorzelców

Przedsiębiorcy, których towary uległy spaleniu, mogą rozliczyć straty w kosztach uzyskania przychodów. Jednak muszą spełnić pewne warunki. Główny — strata musi być  skutkiem niezależnych od przedsiębiorcy zdarzeń. Nie może być też wynikiem jego błędu albo nieostrożności. Dlatego  oceniając zasadność rozliczania strat skarbówka bada, czy firma była należycie zabezpieczona, np. miała systemy sygnalizacji pożaru, oddymiania, oświetlenia awaryjnego i detekcji gazów, a także stałe urządzenia gaśnicze i przeciwpożarowe wyłączniki prądu. W przypadku Marywilskiej skala pożaru była tak wielka, że zabezpieczenia raczej nie  miały znaczenia i fiskus nie powinien  uzależniać od ich posiadania możliwości rozliczenia kosztów. Może natomiast zażądać  protokołu z opisem zdarzenia oraz wyszczególnieniem strat i wartością spalonych elementów majątku.   

Przedsiębiorca nie rozliczy w kosztach tzw. utraconych korzyści, czyli przychodów, których nie uzyskał z powodu wstrzymania działalności.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela nie jest zwolnione z podatku, chyba że jest to rekompensata za szkody w środkach trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych) w części wydanej na ich remont bądź zakup takich samych.

Czytaj więcej

Pożar na Marywilskiej. Straty w kosztach firm, ale muszą spełnić warunki

Ergonomia da dobry efekt nie tylko pracownikom

Do piątku 17 maja przedsiębiorcy mieli czas na  wypełnienie obowiązków wynikających z nowelizacji przepisów o dostosowaniu miejsca pracy do wymogów BHP. Zgodnie z nimi pracownik korzystający z przenośnego systemu komputerowego przez połowę dobowego czasu pracy musi mieć zapewniony stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę umożliwiającą ustawienie laptopa tak, by jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu. Powinien też otrzymać dodatkową klawiaturę i mysz, a jeśli sobie zażyczy – także podnóżek.

Czy wydatki na takie akcesoria pracodawca może wrzucić w koszty? Tak. 

- Zgodnie z ogólnymi zasadami rozliczania kosztów można do nich zaliczyć także wydatki na rzecz pracowników. W tym zakupy wyposażenia stanowiska pracy, niezbędnego ze względu na wymogi bhp — uważa skarbówka.

Czytaj więcej

Firmy muszą zainwestować, aby spełnić nowe wymogi BHP. Co z kosztami?

Mieszkanie dla podwykonawców tańsze o 

Czy przedsiębiorca z branży budowlanej realizujący kontrakt w Niemczech może rozliczyć w kosztach uzyskania przychodów czynsz za lokale wynajmowane dla podwykonawców? Skarbówka odpowiedziała twierdząco.

O interpretację wystąpił przedsiębiorca zajmujący się m.in. pracami wykończeniowymi, takim jak tynkowanie, tapetowanie, malowanie. Teraz pracuje na kontrakcie w Niemczech i zatrudnia podwykonawców z Polski, którzy też prowadzą własne firmy. Zgodnie z umowami musi zapewnić im mieszkania w Niemczech.  Stąd konieczność poniesienia wydatków na wynajem.

Na szczęście fiskus uznał, że wydatki na ten cel „pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz przyczyniają się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów”. I pozwolił odliczyć.

Czytaj więcej

Mieszkania dla podwykonawców w Niemczech dają koszty polskiej firmie

WAŻNE TERMINY

20 maja

PONIEDZIAŁEK

√ składki ZUS za kwiecień 2024 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej
√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za kwiecień 2024 r.
√ przekazanie do ZUS rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2023 r. i wpłata ewentualnej niedopłaty
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za kwiecień 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za kwiecień 2024 r.
√ zapłata zaliczek za kwiecień 2024 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy
√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień 2024 r.
√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za kwiecień 2024 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w kwietniu 2024 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w kwietniu 2024 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za kwiecień 2024 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT, oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o  wpłaconej zaliczce
√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za kwiecień 2024 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
√ wpłata za kwiecień 2024 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT
√ wpłata estońskiego CIT z tytułu ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w kwietniu 2024 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie
√ wpłata estońskiego CIT z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w kwietniu 2024 r.
√ wpłata podatku od świadczenia lub mienia, które fundacja rodzinna przekazała lub postawiła do dyspozycji w kwietniu 2024 r.

Tydzień zacznij od rozliczenia rocznej składki zdrowotnej

Poniedziałek 20 maja to ostatni dzień na złożenie do ZUS rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przez każdą osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, która w 2023 r. podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu i była opodatkowana podatkiem liniowym, skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym. Obowiązek ten dotyczy także osób, które  obecnie nie prowadzą firmy, bo w zeszłym roku zawiesiły lub zakończyły działalność, ale podlegały ubezpieczeniu zdrowotnemu choćby przez jeden dzień w 2023 r.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm