Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów

• Minister daje, fiskus zabiera. Lekarze mają problem
• Czy dowóz jedzenia dla pracowników jest oskładkowany? Stanowisko ZUS
• Paczki dla pracowników na Dzień Dziecka - z podatkiem czy bez?
• Zatrudnienie cudzoziemca - zniknie uciążliwy obowiązek
• Jak długo e-sklepy utrzymują się na rynku?
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 01.06.2024 18:00

Niezbędnik przedsiębiorcy: podatek od lekarzy * składki od dowozu cateringu * Dzień Dziecka a PIT * zatrudnienie cudzoziemców * szanse e-sklepów

Foto: Adobe Stock

e-Gabinet+ z podatkowym minusem 

W ramach programu e-Gabinet+ Ministerstwo Zdrowia przekazało lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej komputery z zainstalowaną aplikacją gabinetową. Wraz ze sprzętem lekarze otrzymali umowę darowizny. Pewna lekarka uznała, że skoro została zobowiązana do wykorzystywania sprzętu w określony sposób, a umowa może być rozwiązana w razie nienależytego jej wykonywania, to trudno mówić o darowiźnie. A skoro tak, to nie musi płacić  podatku od spadków i darowizn.

Skarbówka nie zgodziła się z nią. Przyznała, że nie jest rolą organu podatkowego analiza prawidłowości zawartej umowy, ale skoro jest to umowa darowizny, to lekarka musi złożyć zeznanie SD-3, jeśli  wartość sprzętu przekracza kwotę wolną dla trzeciej grupy (czyli dla podmiotów niespokrewnionych), która obecnie wynosi 5733 zł.

Doradcy podatkowi krytykują takie podejście fiskusa jako pójście na łatwiznę.

Czytaj więcej

Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia

Lunch w pudełku — niekorzystne stanowisko ZUS

Przedsiębiorca dofinansowuje gotowe posiłki dostarczane pracownikom w pudełkach przez firmę cateringową. Dofinansowanie obejmuje jedzenie, wartość opakowań oraz koszty dostawy. Okazuje się, że te dwa ostatnie elementy  muszą być uwzględnione w podstawie wymiaru składek, bo w przeciwieństwie do jedzenia, nie obejmuje ich wyłączenie.

ZUS przypomniał, że zgodnie z przepisami, podstawy wymiaru nie stanowi wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia (bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu) do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 450 zł. Przez posiłek należy rozumieć gotowe dania i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia.

- Ustawodawca jasno wskazał, co nie podlega oskładkowaniu. W rozporządzeniu nie ma mowy o opakowaniach posiłków i kosztach dostawy. Nie można się zgodzić, że są one integralną częścią posiłku. Opakowanie jest bowiem odrębnym wyrobem przeznaczonym do przechowywania, przewozu czy prezentacji produktów przetworzonych  — argumentował ZUS.

Czytaj więcej

Dowóz kateringu dla pracowników ze składką? Jest stanowisko ZUS

Kiedy jest podatek od paczki na Dzień Dziecka 

 Nie trzeba zaliczać  do przychodu pracownika prezentów, które nie są klasycznymi nagrodami za wykonywaną pracę (nie mają związku z efektami pracy, nie gwarantują ich ani umowy, ani wewnętrzne regulaminy wynagradzania). Pracodawca nie musi więc potrącać zaliczki na PIT, a pracownik prezent rozlicza jak darowiznę, ale tylko wtedy, gdy jego wartość przekracza  5733 zł (to limit dla niespokrewnionych osób).

A jeśli paczka dla dziecka nie jest darowizną? Jeśli została sfinansowana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, można zastosować zwolnienie dla świadczeń o wartości do 1 tys. zł rocznie. Jeśli zaś została kupiony ze środków obrotowych, pracownik ma przychód, od którego pracodawca musi potrącić zaliczkę na PIT.

Czytaj więcej

Paczki dla pracowników z okazji Dnia Dzień. Z podatkiem czy bez?

Zatrudnienie cudzoziemca bez testu rynku pracy

Obecnie pracodawcy poszukujący rąk do pracy, muszą  w pierwszej kolejności zatrudnić polskiego bezrobotnego lub osobę poszukującą pracy, a dopiero, gdy brak rodaków, mogą dać pracę obcokrajowcowi. W praktyce test rynku pracy to uzyskanie potwierdzenia u starosty, że na lokalnym rynku nie ma zarejestrowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy, którzy mogliby podjąć konkretną pracę.

Teraz rząd wycofuje się z tego rozwiązania, aby zmniejszyć biurokrację i uprościć system dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Okazuje się, że z powodu bardzo niskiego bezrobocia, test rynku pracy przestał spełniać swoją rolę.

Propozycje zmian chwalą eksperci. Rząd zabezpiecza się jednak na wypadek pogorszenia się sytuacji. Właściwy starosta będzie mógł określić listę zawodów i rodzaj prac, w których nie będą wydawane zezwolenia na pracę cudzoziemcom zamierzającym podjąć zatrudnienie na terenie danego powiatu — przewiduje projekt ustawy.

Czytaj więcej

Chcesz zatrudnić w swojej firmie cudzoziemca? Zniknie uciążliwy obowiązek

Krótki żywot e-sklepów

Z zarejestrowanych w 2014 r. 8 tys. podmiotów do dziś przetrwało ok. 3 tys. tj. zaledwie 37 proc. wszystkich firm, które zaczynały swoją działalność przed dekadą. Im dłużej działa e-sklep, tym gorzej. Pierwszego roku działalności nie przetrwało 5 proc. spośród zarejestrowanych firm, po dwóch latach wykruszyło się od 14 do 15 proc.  Po pięciu latach od zarejestrowania z rynku znika ponad 40 proc. sklepów internetowych, a po upływie dekady nie ma już aż 63 proc.  

Dlaczego tak się dzieje?  Eksperci mówią o ogromnej konkurencji i wskazują, co może zwiększyć szanse na przetrwanie.

Czytaj więcej

Sklepy w internecie nie wytrzymują konkurencji

WAŻNE TERMINY

3 czerwca

PONIEDZIAŁEK

√ złożenie do ZUS wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia tej składki za 2023 r. (dotyczy przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opłacających podatek dochodowy wg skali podatkowej lub podatek liniowy)

5 czerwca

ŚRODA

√ złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2024 r.

7 czerwca

PIĄTEK

√ zapłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2024 r.
√ zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wpłaconych na rzecz podmiotu mającego siedzibę w raju podatkowym (art. 7b ust. 1 pkt 3-6), a także z tytułu m.in. odsetek i należności licencyjnych (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT), pobranego w maju 2024 r.
√ wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2024 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o wysokości pobranego w maju 2024 r. podatku dochodowego od dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
√ zapłata przez spółkę przejmującą zryczałtowanego podatku od dochodu uzyskanego w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, pobranego w maju 2024 r.
√ złożenie PIT-NZ i PIT-NZS – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za luty 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wynikającego z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do maja 2024 r., jeżeli do utraty składnika majątku doszło w maju 2024 r.
√ złożenie CIT-NZ – deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków za maj 2024 r. oraz wpłata podatku należnego wykazanego w tej deklaracji   

e-Gabinet+ z podatkowym minusem 

W ramach programu e-Gabinet+ Ministerstwo Zdrowia przekazało lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej komputery z zainstalowaną aplikacją gabinetową. Wraz ze sprzętem lekarze otrzymali umowę darowizny. Pewna lekarka uznała, że skoro została zobowiązana do wykorzystywania sprzętu w określony sposób, a umowa może być rozwiązana w razie nienależytego jej wykonywania, to trudno mówić o darowiźnie. A skoro tak, to nie musi płacić  podatku od spadków i darowizn.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: biznesowy garnitur w KUP? * czy nieodliczony VAT to koszt? * co z odliczeniem studiów z marketingu * płatności gotówkowe * luka vatowska *
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: dopłata i nadpłata składki a PIT * Faktury w mObywatel 2.0 * podatek od nieruchomości a KUP * minimalne wynagrodzenie * co po zawieszeniu działalności
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: roczna składka zdrowotna * stawka ryczałtu i PKWiU * koszty a wydatki na psychoterapię, mieszkanie dla podwykonawcy i nowe wymogi BHP
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: składki ZUS w 2025 r. * Sejm uchwalił: wakacje składkowe i KSeF * strata przez hakerów a koszty * kontrole podatkowe * zmiany w KRS * ZUS od dodatku na przenosiny
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rozliczenie składek zdrowotnych * kasowy PIT * ZUS kontra przedsiębiorcze matki * firmowa wycieczka a koszty * jak firmy oceniają 20 lat w UE
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: start KSeF * reforma składki zdrowotnej * kasowy PIT * prawa na platformach e-commerce * strachy polskich firm