Taką interpretację otrzymał przedsiębiorca prowadzący działalność handlowo-usługową. Podpisał aneks do umowy najmu jednego ze sklepów, w którym zobowiązał się  do opłacania, oprócz czynszu, części podatku od nieruchomości (obliczonego na podstawie powierzchni wynajętego lokalu).

Zapytał skarbówkę, czy wydatki na podatek od nieruchomości można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Był przekonany, że tak, ponieważ z umowy najmu wynika, że jeśli nie będzie regulował zobowiązań, właściciel może ją rozwiązać. W konsekwencji nie mógłby uzyskiwać przychodów z działalności.

Dyrektor  Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 maja 2024 r. (nr 0113- KDIPT2-1.4011.203.2024.2.ID) przyznał rację przedsiębiorcy. W analizowanym  przypadku umowa (a konkretnie aneks do niej) wskazuje, że przedsiębiorca jest zobowiązany do opłacania części (przypadającej na sklep) podatku od nieruchomości. Ponoszenie tego wydatku sprawia, że może korzystać z lokalu, co pozwala mu osiągać przychody z działalności. Wydatek jest więc związany z działalnością. Nie jest też wskazany w art. 23 ustawy o PIT, który zawiera wyłączenia z kosztów.

Czytaj więcej

Podatek też może być kosztem firmy