Pytanie:

Czy pracownik zakładu pogrzebowego może odmówić uczestnictwa w pochówku osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem, ze względu na obawę przed zakażeniem?

Odpowiedź:

Na wstępie należy zaznaczyć, że mimo, iż COVID-19 nadal nie jest wpisany do wykazu chorób zakaźnych ujętych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 6 grudnia 2001 r., to w ustawie z 2 marca 2020 r. tzw. ,,ustawie covidowej” zapisano, że do zwalczania koronawirusa stosuje się przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Ponadto, dr nauk medycznych Krzysztof Kordel, specjalista medycyny sądowej i lekarz patomorfolog, stwierdził, że do rozporządzenia nie trzeba wprost wpisywać COVID-19, bo wspomina ono o innych chorobach zakaźnych, do których można zaliczyć chorobę spowodowaną wirusem SARS-CoV – 2.

Pogrzeb – specjalne procedury sanitarne

Mając na uwadze powyższe, trzeba zauważyć, że w stosunku do zmarłych, zarażonych COVID-19, należy stosować specjalne procedury sanitarne przewidziane dla chorób zakaźnych objętym ww. wykazem. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne określone w wykazie niezwłocznie po stwierdzeniu zgonu zawija się w płótno nasycone płynem dezynfekcyjnym, składa w trumnie, a trumnę szczelnie się zamyka i obmywa z zewnątrz płynem dezynfekcyjnym. Na trumnę zakłada się worek foliowy z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego. Zwłoki zawozi się bezpośrednio z miejsca zgonu na cmentarz i dokonuje pochowania w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.

Co do zasady pracownik zakładu pogrzebowego nie może odmówić udziału w pochówku osoby zmarłej z powodu zakażenia koronawirusem. Jest to bowiem zgodne z rodzajem pracy, jaką pracownik zobowiązał się świadczyć wobec pracodawcy nawiązując z nim stosunek pracy. Wykonywanie tej pracy jest zatem obowiązkiem pracownika.

CZYTAJ TEŻ: Czy pracodawca może zadzwonić do pracownika na prywatną komórkę lub wysłać maila na prywatny adres?

Jeżeli jednak zakład pogrzebowy nie jest przygotowany na spełnienie powyższych wymogów sanitarnych, to istnieje podstawa do uznania, że życie i zdrowie pracownika jest narażone na niebezpieczeństwo. Zgodnie z art. 210 § 1 K.p. „W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.”

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Reasumując, jeżeli zakład pogrzebowy nie jest w stanie zapewnić pracownikowi warunków do pracy zgodnych z obowiązującym reżimem sanitarnym, to pracownik może odmówić uczestnictwa w pochówku osób zmarłych z powodu zakażenia koronawirusem, ze względu na obawę przed zakażeniem.

CZYTAJ TEŻ: Praca zdalna a ryzyko dyskryminacji pracowników

Nie dostrzegam innych podstaw do odmowy uczestnictwa w pochówku, którymi mógłby się posłużyć pracownik zakładu pogrzebowego. Odmowa wykonywania pracy na innej podstawie niż art. 210 par. 1 k.p. może zostać zakwalifikowana nawet jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co stanowi podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (art. 52 par. 1 pkt. 1 k.p.)

Podstawa prawna:

  • art. 9 ust. 3a ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U z 2020 r. poz. 1947),
  • §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U nr 153, poz. 1783),
  • §1 rozporządzenia ministra zdrowia z 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. nr 152, poz. 1742),
  • art. 210 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020. poz. 1320),
  • art. 1 pkt. 4 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842),
  • ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi.

Prof. ALK dr hab. Monika Latos-Mikłowska, radca prawny of counsel w SK Lawyers. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.