Według co drugiego ankietowanego najbardziej skuteczną formą wsparcia jest zorganizowanie w firmie zbiórki żywności, ubrań oraz artykułów medycznych i przekazanie ich do wskazanych punktów, a w opinii co trzeciego - zorganizowanie wśród pracowników zbiórki finansowej i podwojenie zebranej kwoty przez pracodawcę.

Polacy oczekują od pracodawców włączenia się w pomoc naszym sąsiadom w obliczu wojny i kryzysu humanitarnego, sami również chcą podejmować takie działania z udziałem swojego pracodawcy. Większość pracowników biorących udział w badaniu podkreśla, że chcą, aby ich firma zaangażowała się w wsparcie dla Ukrainy. Według 48 proc. respondentów pokazuje to, w jakim miejscu pracują, a 39 proc. oświadcza, że jest to dla nich bardzo ważne.

Jacek Kwiecień, dyrektor generalny Dailyfruits, zauważa, iż co trzeci pracodawca już włączył się w pomaganie naszym sąsiadom, a 59 proc. zadeklarowało, że zamierza to zrobić.