W porównaniu do wyniku z 49,9 pkt w grudniu styczniony pomiar może napawac optymizmem, tym bardziej, że według średnich prognoz miał on osiągnąć 50,2 pkt. 

PMI dla przemysłu nie dobił jeszcze do "minimalnego" poziomu, ale również rośnie, z 47,8 do 48,8 pkt, ciut powyżej przewidywań, które klasowały się na poziomie 48,6 pkt. Są to poziomy dla całej strefy euro. 

W przypadku pojedynczych przedstawicieli strefy wyniki kształtują się następująco:

- Niemcy: PMI przemysłu spadło z 47,1 do 47 pkt, PMI dla usług zanotowało wzrost z 49,1 do 50,4 pkt. 

- Francja: przemysł wyszedł z recesji, wskaźnik PMI osiągnął tam wynik 50,8 pkt, dzieje się to jednak przy jednoczesnym obniżonym wyniku usług - z 49,5 do 49,2 pkt, wbrew prognozom, które wskazywały na wzrost do 49,9 pkt.