23 kwietnia 2021r. ukazały się objaśnienia podatkowe w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419), które rozwiewają wątpliwości w zakresie stosowania nowych zasad. Prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania VAT lub podatku należnego nie jest uwarunkowane oczekiwaniem na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Zmiany są wynikiem wejścia w życie ustawy z 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

CZYTAJ TEŻ: Faktury uproszczone w nowym JPK_VAT

Od 1 stycznia 2021 r. nie trzeba już uzyskiwać potwierdzenia odbiory faktury korygującej zmniejszającej podstawę opodatkowania VAT od nabywcy towarów lub usług. Do końca 2020 r. potwierdzenie to było warunkiem koniecznym możliwości obniżenia podatku. Art. 29a ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług określa jednak zasady jakie musi spełnić wystawca faktury, aby mógł obniżyć podstawę opodatkowania po dokonaniu korekty faktury in minus. Od 1 stycznia br. podatnicy mogą dowolnie, na dotychczasowych zasadach współpracy z kontrahentami, określić w jaki sposób udokumentować potwierdzenie zgody na dokonanie korekty.

Faktury korygujące – w miejsce starych zasad weszły nowe

Podatnik może obniżyć podstawę opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze za okres rozliczeniowy, w którym wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługi warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług, określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. Oznacza to, że sprzedawca i nabywca mogą w dowolny sposób określić formę dokumentowania potwierdzenia obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego.

CZYTAJ TEŻ: Koronakryzys bije w faktury. Jest ich coraz mniej

Podatnik nie dokona obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego dopóki nie wystawi faktury korygującej oraz nie spełni pozostałych warunków. W sytuacji gdy podatnik nie będzie posiadał takiej dokumentacji, obniżenie podstawy opodatkowania dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym uzyska te dokumenty. To do obowiązków sprzedawcy należy obowiązek udowodnienia podjętych uzgodnień, gdyż „dla powstania obowiązku pomniejszenia VAT naliczonego ważny jest nie sam moment otrzymania faktury korygującej, a moment uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania oraz moment spełnienia tych uzgodnionych warunków”.

CZYTAJ TEŻ: Od 2023 roku e-faktury dla wszystkich przedsiębiorców

W przepisach trudno znaleźć jakiekolwiek definicje, które doprecyzowałyby, co może wchodzić w skład wspomnianej dokumentacji. Chociaż potwierdzenie odebrania faktury korygującej nie jest już konieczne, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzedawca takie dokumenty posiadał.