Niezbędnik przedsiębiorcy. Stawka ryczałtu dla informatyków * Czy lekarz i fachowiec mogą zjeść na koszt firmy? * Ulga w VAT dla pomagających Ukrainie * BHP i alkohol

• Korzystny wyrok dla informatyków na ryczałcie
• Czy zapracowany lekarz może się posilić na koszt firmy?
• A czy pracodawca może odliczyć specjalną dietę dla fachowca?
• Czy już trzeba płacić VAT od towarów i usług darowanych ofiarom wojny w Ukrainie
• Kiedy pracodawca, który naruszył bhp, nie jest winny wypadku?
• Czy nowym pracownikom można płacić więcej niż starym?
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 18.06.2023 18:41

Niezbędnik przedsiębiorcy. Stawka ryczałtu dla informatyków * Czy lekarz i fachowiec mogą zjeść na koszt firmy? * Ulga w VAT dla pomagających Ukrainie * BHP i alkohol

Foto: Adobe Stock

Skarbówka przegrała, bo nie każdy informatyk zajmuje się oprogramowaniem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że fiskus nie może automatycznie wykluczać informatyków z niższego ryczałtu. - Wyżej opodatkowane są tylko określone usługi. Jeśli przedsiębiorca ich nie wykonuje, fiskusowi nie wolno twierdzić, że nie ma prawa do preferencji – wyjaśnił dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy. Wyrok jest nieprawomocny. Ale jest szansa na wygraną w NSA.

Przypomnijmy, że informatycy mogą płacić 12- lub 8,5-proc. ryczałt. Przepisy wymieniają czynności, które są opodatkowane wyższą stawką. Są tam m.in. usługi związane z oprogramowaniem oraz z doradztwem w zakresie oprogramowania. Jeśli informatyk robi coś innego, może płacić niższy ryczałt. Wiele osób z branży IT z chętnie z tej możliwości korzystało. Zwłaszcza, że skarbówka długi czas nie miała nic przeciwko. Jednak w lutym 2023 nagle zmieniła zdanie i teraz twierdzi, że zasadniczo wszystkie usługi w branży IT są związane z oprogramowaniem i należy do nich stosować 12-proc. ryczałt.

Sąd podkreślił, że usługi pozycjonowania i optymalizacji funkcjonowania strony internetowej nie są programowaniem, a skarbówka nie może modyfikować stanu faktycznego.

Czytaj więcej

Informatycy z szansą na 8,5-proc. ryczałt

Fiskus odpowiada lekarce: Każdy musi coś jeść

Lekarka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wystąpiła do fiskusa z pytaniem o możliwość zaliczenia w koszty firmy jedzenia, które zmuszona jest zamawiać podczas dyżurów w szpitalu. Trwają one nieprzerwanie od 24 do 55 godzin, w tym czasie nie wolno jej opuszczać oddziału. Kobieta nie ma możliwości przygotowywania posiłków, dlatego zamawia katering.

Skarbówka wskazała jednak, że każdy musi coś jeść, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą. I z tego powodu nie zaakceptowała rozliczania kateringu w podatkowych kosztach.

Czytaj więcej

Lekarz bez prawa do odliczenia wydatków na posiłki, nawet gdy dyżur trwa ponad 50 godzin

Fachowiec z cukrzycą może jeść na koszt pracodawcy

O tę interpretację wystąpiła dentystka, która zatrudnia na pół etatu technika analityki medycznej cierpiącego na cukrzycę i problemy z woreczkiem żółciowym. Chce mu więc zapewnić wyżywienie o najwyższym możliwym standardzie. Wykupiła dla niego catering dietetyczny składający się z 3-5 posiłków dziennie. Dentystka twierdzi, że posiłki zwiększają wydajność i efektywność pracownika. Taki bonus korzystnie wpływa na atmosferę w firmie i zmniejsza ryzyko utraty pracownika.

Przyznał, że wydatki na zakup dietetycznego cateringu są przejawem starań pracodawcy o zadowolenie pracownika. Ma to zwiększyć jego motywację oraz wydajność. Zadowolony pracownik nie będzie szukał innego miejsca pracy. Pozwoli to firmie sprawniej realizować cele biznesowe, co w efekcie przełoży się na przychody. Wydatki można więc rozliczyć w podatkowych kosztach.

Czytaj więcej

Skarbówka pozwla rozliczyć wydatki na specjalne wyżywienie dla pracownika

Pomoc dla Ukrainy nadal bez VAT

Przedsiębiorcy do końca 2023 r. będą mogli stosować zerową stawkę podatku VAT w przypadku nieodpłatnej dostawy towarów lub świadczenie usług na cele związane z pomocą ofiarom działań wojennych w Ukrainie.

Preferencja dotyczy jednak tylko tych darowizn, które są realziowane na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Czytaj więcej

Pomoc dla Ukrainy nadal z zerową stawką podatku

Nie zadbała o bezpieczeństwo załogi, ale za obciętą nogę nie odpowiada

Właścicielka firmy usługowej, której podwładni pracowali na terenie nadleśnictwa, nie zapewniła im właściwego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy - uznał sąd. Jednocześnie orzekł, że nie jest ona winna trwałego kalectwa jednego z pracowników, któremu mechaniczna kosa spalinowa ucięła nogę.

Bo choć narzędzie to nie zostało odpowiednio zabezpieczone, to pracownik sam się przyczynił do wypadku - będąc pod wpływem alkoholu, udał się w miejsce pracy maszyny. Dlatego Sąd nie podzielił zdania prokuratury, że właścicielka swoim działaniem nieumyślnie naraziła pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Czytaj więcej

Pracodawca nie zawsze odpowiada za kalectwo pracownika

Stary i nowy ma zarabiać tyle samo

Dyskryminacją jest różnicowanie wynagrodzenia między "starymi", a nowymi pracownikami na minus dla tych pierwszych - orzekł sąd. Fakt, że firma potrzebuje kadrowego wsparcia nie ma znaczenia.

Sąd przyznał rację mężczyźnie, który zarabiał o 1000 zł mniej niż inni pracownicy. Pozwany pracodawca tłumaczył to potrzebami gospodarczymi oraz chęcią uniknięcia "rozejścia się" wykwalifikowanej kadry, którą musiał przekonać wyższymi stawkami. Nie zrównał jednak wynagrodzeń starych i nowo zatrudnionych pracowników.

Sąd przyznał mężczyźnie odszkodowanie za nierówne traktowanie. Prawnicy przypominają, że różnice w wynagrodzeniach dopuszczalne są wyjątkowo - gdy różnią się też kwalifikacje zawodowe i zakres odpowiedzialności. Ale jeśli efekt pracy wykonywanej przez osobę o wyższych kwalifikacjach jest taki sam, jak osoby o niższych kwalifikacjach, to zróżnicowanie ich płac nie będzie uzasadnione.

Czytaj więcej

Równe wynagrodzenie za tę samą pracę

WAŻNE TERMINY

20 czerwca

WTOREK

√ składki za maj 2023 r. wpłacają płatnicy spoza sfery budżetowej, którzy nie posiadają osobowości prawnej

√ pracodawcy regulują wpłaty na PFRON za maj 2023 r.

√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2023 r.

√ zapłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działalności gospodarczej za maj 2023 r.

√ zapłata zaliczek za maj 2023 r. pobranych na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy

√ wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za maj 2023 r.

√ zapłata zaliczki na podatek pobranej za maj 2023 r. przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową

√ zapłata zryczałtowanego podatku przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w maju 2023 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)

√ wpłata zryczałtowanego podatku przez spółkę, która w maju 2023 r. utraciła prawo do zwolnienia z CIT przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

√ wpłata przez spółkę nieruchomościową lub przez przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej zaliczki na podatek za maj 2023 r. od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi PIT-ISN i CIT-ISN, czyli informacji o wpłaconej zaliczce

√ wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2023 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT

√ wpłata za maj 2023 r. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT

√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu: ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, jeżeli w maju 2023 r. dokonano wypłaty, wydatku lub wykonano świadczenie

√ wpłata ryczałtu od dochodu z tytułu zmiany wartości składników majątku, jeżeli do przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego doszło w maju 2023 r.

Skarbówka przegrała, bo nie każdy informatyk zajmuje się oprogramowaniem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że fiskus nie może automatycznie wykluczać informatyków z niższego ryczałtu. - Wyżej opodatkowane są tylko określone usługi. Jeśli przedsiębiorca ich nie wykonuje, fiskusowi nie wolno twierdzić, że nie ma prawa do preferencji – wyjaśnił dr Piotr Sekulski, doradca podatkowy. Wyrok jest nieprawomocny. Ale jest szansa na wygraną w NSA.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: jak nie stracić po reformie składki zdrowotnej * Twój e-PIT już czeka * sprzedaż za złotówkę a koszty * mniej biurokracji po deregulacji * firmy z długami sięgają po pzu
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: deregulacja w biznesie * zmiany w KSeF * zachęta do zatrudniania seniorów * długi w branży beauty * kto dostanie dotacje z KPO
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: nowy wyjątek od zakazu amortyzacji * aparat słuchowy a KUP * składka zdrowotna a forma opodatkowania * nadgodziny, ugoda i podatek * podatki sektorowe * ceny paliw * gwarancje kredytowe
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: rewolucja w składce zdrowotnej i w fakturach * wakacje od ZUS * blokada konta podatnika * auto w kosztach a prawo jazdy * auto w leasingu: kto płaci kary
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Niezbędnik przedsiębiorcy
Niezbędnik przedsiębiorcy: VAT na żywność * strój służbowy i firmowa motorówka * kasowy PIT * szkolenia z KSeF * preferencyjny ZUS * zawieszenia działalności