PIT-0 dla rodzin 4+ jest adresowany do rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niego korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie oraz rodzice, którzy pozostają w związkach nieformalnych.

Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów, ulga obejmuje przychody z działalności gospodarczej, opodatkowane według skali podatkowej, 19 proc. podatkiem liniowym, stawką 5 proc. (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

W informacji zamieszczonej na początku maja resort finansów wyjaśnił zasady korzystania z ulgi w firmie. Chodzi o przypadek przedsiębiorcy, któremu czwarte dziecko urodzi się w lipcu. Czy licząc zaliczkę na PIT, stosuje zwolnienie do przychodów z lipca czy też wszystkich uzyskanych od początku roku? - W takiej sytuacji bierzemy pod uwagę przychody narastająco od początku roku. Obliczając zaliczkę po narodzinach czwartego dziecka, przedsiębiorca pomniejsza przychody osiągnięte od początku roku o kwotę przychodów zwolnionych z tytułu ulgi dla rodzin 4+. Podatek obliczony od nadwyżki ponad limit zwolnienia trzeba pomniejszyć o sumę zaliczek należnych, obliczonych przed narodzinami czwartego dziecka. Ostateczne rozliczenie ulgi nastąpi w zeznaniu rocznym – wyjaśnia MF.

Czytaj więcej

Fiksus: poród do końca grudnia, a ulga w PIT za cały rok