Krajowy System e-Faktur (KSeF) to system teleinformatyczny pozwalający wystawiać i otrzymywać ustrukturyzowane faktury. Na razie jest tylko jedną z form dokumentowania transakcji. Przedsiębiorcy, którzy chcą z niego korzystać, mają do dyspozycji aplikację Ministerstwa Finansów lub programy komercyjne. Docelowo KSeF ma być obowiązkowy.

Rada UE dała zielone światło na przedłużenie okresu stosowania powszechnego KSeF (Polska może o to wnieść). Podkreśla, że będzie ograniczony do podmiotów z siedzibą na terytorium Polski. Zgadza się też, aby wystawianie faktur w KSeF nie było uzależnione od zgody odbiorcy. Obecnie, gdy system jest dobrowolny, taka zgoda jest potrzebna.

Decyzja nie jest jeszcze formalna. Rada UE na razie opublikowała projekt decyzji w tej sprawie. Zgoda stanie się prawem po  zatwierdzeniu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

– Wprowadzenie obowiązkowego KSeF to rewolucyjna zmiana dla przedsiębiorców. Skarbówka będzie widziała każdą fakturę w systemie, nie ma możliwości jej wycofania czy anulowania. Jedyny sposób na poprawki to wystawienie faktury korygującej – mówi Janina Fornalik, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Podkreśla, że przedsiębiorcy muszą się solidnie przygotować do nowych wymogów. Nie tylko pod względem technicznym, powinni też zmodyfikować procedury i umowy. A już widać, że są z tym problemy.

KSeF ma być kolejnym narzędziem uszczelniania VAT. Umożliwi skarbówce dostęp do olbrzymiej bazy danych i ułatwi ich analizę. Efektem mają być szybsze i skuteczniejsze kontrole.

Czytaj więcej

Obowiązkowe e-faktury w 2024 r. Polska ma zgodę Rady UE