Chodzi o to, że przepisy odwołują się do klasyfikacji PKWiU, często z oznaczeniem „ex”, które wyłącza usługę z danego grupowania. Jak się okazuje, przedsiębiorcy nadal mają z tym problem i o właściwą stawkę pytają fiskusa.

O interpretację wystąpił podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który świadczy usługi na rzecz jednego zleceniodawcy. Zajmuje się profesjonalną obsługą handlową klientów i podwykonawców, m.in. obsługą systemu do zarządzania podwykonawcami oraz stałymi klientami, negocjacjami umów z klientami oraz doradztwem na rzecz zleceniodawcy związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zawiera też umowy o pracę z nowymi pracownikami zleceniodawcy oraz prowadzi szkolenia BHP.

Ocenił, że usługi związane z obsługą klientów powinny zostać sklasyfikowane w oparciu o kod PKWiU 74.90.12.0 „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń” oraz 74.90.20.0 „Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. A usługi na rzecz zleceniodawcy kwalifikują się do PKWiU 70.22.14.0 „Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi”.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył w interpretacji nr 0115-KDWT.4011. 380.2022.2.AW, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych usług, a klasyfikacji dokonuje sam podatnik.

Dyrektor KIS wyjaśnił podatnikowi, że od usług związanych z obsługą klientów zapłaci stawkę 8,5 proc., a od doradztwa – 15 proc. Jak jednak zaznaczono: stawki te są prawidłowe, jeśli podatnik nie pomylił się w klasyfikacji.

W innej interpretacji (nr 0112-KDWL.4011. 541.2022. 2.AW) fiskus rozpatrywał przypadek podatnika, który doradza w zarządzaniu projektami z branży farm wiatrowych. Orzekł, że w klasyfikacji PKWiU ex dział 70 symbol ex oznacza, że w grupowaniu 70 stawce 15 proc. podlegają wyłącznie usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a pozostałe opodatkowane będą stawką 8,5 proc.

Czytaj więcej

Ryczałtowcy mają często problemy ze stawkami