Odpowiedzialność pracownika za mienie firmy

Co de facto oznacza odpowiedzialność pracownika za nieumyślne uszkodzenie powierzonego mienia? Prawnik wyjaśnia.

Publikacja: 25.05.2021 10:10

Odpowiedzialność pracownika za mienie firmy

Foto: Co jeśli mienie powierzone pracownikowi ulegnie uszkodzeniu? Źródło: Adobe Stock

Pytanie:

Jak ograniczona jest odpowiedzialność pracownika za nieumyślne uszkodzenie powierzonego mienia?

Odpowiedź:

Sąd Najwyższy wskazał, że pracownik, który wyrządził szkodę w mieniu powierzonym pracodawcy, lecz nie wskutek niewyliczenia się z tego mienia, ale w inny nieumyślny sposób (przez dopuszczenie do zniszczenia rzeczy lub obniżenia jej wartości), obowiązany jest uiścić odszkodowanie według zasad określonych w rozdziale I działu piątego Kodeksu Pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. Chodzi o art. 114 i następne Kodeksu Pracy – a więc odszkodowanie ograniczone co do wysokości nieprzekraczającego trzymiesięcznego wynagrodzenia (wyrok Sądu Najwyższego z 22 stycznia 1975 r. I PR 189/74, OSNC 1975/9/139).

CZYTAJ TEŻ: Kiedy pracownik nie odpowiada za powierzone mienie?

Wobec tego, gdy mienie powierzone ulegnie uszkodzeniu (zniszczeniu) pracownik ponosi ograniczoną odpowiedzialność materialną na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej za szkodę w innym mieniu niż powierzone, jeżeli wykaże, że szkodę wyrządził nieumyślnie.

Autorka jest prawnikiem z Kancelarii Radców Prawnych M. Woziński A. Kulisz. Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”

Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie
Prawo i Podatki
Segregacja odpadów: będą nowe obowiązki dla firm
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Prawo i Podatki
Ważny wyrok NSA w sprawie atomowej broni fiskusa