Od lipca w JPK_VAT z deklaracją trzeba pominąć pewne pola

Od początku lipca obowiązują zmiany w wypełnianiu JPK_VAT z deklaracją. Mimo to przedsiębiorcy stosują dotychczasowe struktury. Te zmienią się dopiero od 2022 r.

Publikacja: 26.07.2021 11:59

Od lipca w JPK_VAT z deklaracją trzeba pominąć pewne pola

Foto: Od początku lipca 2021 r. obowiązują zmiany w wypełnianiu JPK_VAT z deklaracją. Źródło: Adobe Stock

Modyfikacje w obszarze JPK_VAT z deklaracją weszły w życie z początkiem lipca, a kolejne są planowane na 1 stycznia 2022 r. Jednak Ministerstwo Finansów (MF) zdecydowało, że w rozliczeniu lipiec-grudzień 2021 r. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą stosować dotychczasowe struktury JPK. Zmieni się jednak m.in. sposób wypełniania niektórych pól dokumentu. Dzięki takiemu posunięciu MF chce uniknąć wielokrotnego zmieniania struktur JPK. Wszystkie zmiany – te z lipca i te, które wejdą w życie od 2022 r. znajdą się w nowym JPK_VAT wraz z deklaracją, ale ten nowy wzór będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2022 r.

Sporo zmian w oznaczeniach

W ramach modyfikacji lipcowych nastąpiły zmiany, o których przedsiębiorcy powinni wiedzieć. Wśród najważniejszych warto wymienić tę, która zakłada, że przy wypełnianiu JPK_VAT z deklaracją nie trzeba już stosować oznaczenia MPP (czyli metody podzielonej płatności). Dotyczy to zarówno części sprzedażowej, jak i zakupowej ewidencji. Przedsiębiorca to pole w dokumencie pomija. Podobnie jest z oznaczeniem SW (sprzedaż wysyłkowa). To pole też trzeba pominąć. Kolejna zmiana obejmuje oznaczenie EE (świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych) dla każdej z poniższych rodzajów transakcji:

  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Zmiana polega na tym, że ewidencja zawiera jedno oznaczenie WSTO_EE dotyczące wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

CZYTAJ TEŻ: Obowiązują nowe przepisy VAT w ramach pakietu e-commerce

Wprowadzono również oznaczenia „IED” (Interfejs Elektroniczny Dostawca). Ma on pozwolić na monitorowanie dostaw towarów, o których mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy o VAT, dokonywanych przez podatnika ułatwiającego te dostawy, który nie korzysta z procedury szczególnej, dla których miejscem dostawy jest terytorium kraju.

W zakresie stosowanych oznaczeń wprowadzono rozwiązanie, aby dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących „RO” nie były oznaczane symbolami procedur. Z kolei czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas rejestrujących „RO” i dokumentem wewnętrznym „WEW” nie będą już oznaczane oznaczeniami GTU.

CZYTAJ TEŻ: Przedsiębiorco zostałeś oszukany? Nie zapłacisz VAT-u

Wyłączono też stosowanie oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Modyfikacje porządkujące system

Przepisy rozporządzenia, które weszło w życie z początkiem lipca umożliwiły także zbiorcze wykazywanie paragonów z NIP do 450 zł wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT oraz faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Rozporządzeniem doprecyzowano także pewne zagadnienia. Przykładowo zmieniono definicje dla wybranych grup towarów i usług (GTU) oraz wybranych procedur, które należy stosować już od 1 lipca 2021 r., mimo braku zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją. Ponadto, do czasu zmiany struktury JPK_VAT z deklaracją dalej obowiązuje zalecenie przejściowego sposobu oznaczania kodem „GB” transakcji towarowych z kontrahentami z Irlandii Północnej.

CZYTAJ TEŻ: Pracodawca zapłaci VAT za owocowe czwartki

Warto dodać, że Ministerstwo Finansów rozpoczęło właśnie konsultacje nad nową strukturą JPK_VAT z deklaracją (chodzi dokładnie o wzory JPK_V7M i JPK_V7K), która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Uwagi w ramach tego procesu może zgłaszać każdy. Resort wyznaczył na to czas do 31 lipca 2021 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021, poz. 1179).

Prawo i Podatki
Certyfikat ma ułatwić firmom udział w przetargach publicznych
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo i Podatki
Samochody osobowe do testów mają być zwolnione z akcyzy
Prawo i Podatki
Deregulacja ma ułatwić życie firmom. Resort rozwoju ogłosił swoje pomysły
Prawo i Podatki
Rząd szykuje ułatwienia dla przedsiębiorców. Wiemy, co znajdzie się w ustawie
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Prawo i Podatki
Nowy pomysł rządu: zatrudnisz seniora, dostaniesz dofinansowanie