Ostanie zmiany w JPK_VAT trzeba już zastosować

Plik JPK_VAT za czerwiec br., składało się według starych zasad. Jednak w pliku za lipiec należy zastosować już wprowadzone zmiany.

Publikacja: 02.08.2021 07:54

Ostanie zmiany w JPK_VAT trzeba już zastosować

Foto: Plik JPK_VAT – trzeba uważnie śledzić zmiany. Źródło: Adobe Stock

Ostanie zmiany dotyczące pliku JPK_VAT z deklaracją opublikowano w rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.  Zmian jest dużo dlatego podatnicy powinni zapoznać się z nimi przed wysłaniem pliku JPK_VAT za lipiec.

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku

Wprowadzenie nowego wzoru dokumentu JPK_VAT zaplanowano od rozliczeń za styczeń 2022 r. Jego wprowadzenie ma być poprzedzone konsultacjami podatkowymi. Do końca roku obowiązuje stara struktura pliku JPK_VAT z deklaracją. W br. planowana jest jeszcze tylko jedna aktualizacja pliku. Ma ona uwzględnić wszystkie wprowadzone rozporządzeniem zmiany.

Brak oznaczenia MPP

Rozporządzenie zmieniające uchyla §10 ust. 4 pkt 13 „transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP” Oznacza to, ze nie ma już obowiązku oznaczania transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności. Zarówno po stronie sprzedawcy, jak i nabywcy (zarówno podatek należny, jak i naliczony). Należy jednak pamiętać, że oznaczenie to, w dalszym ciągu umieszcza się na fakturach. Oznaczenie ,,MPP” znika tylko z pliku JPK.  Jest to dość zaskakująca zmiana, ponieważ wcześniejsze doniesienia wskazywały na rozszerzenie stosowania oznaczenia ,,MPP” w pliku JPK również dla transakcji, gdzie stosowano go dobrowolnie.

Zbiorcze wystawianie paragonów z NIP nabywcy do 450 zł (faktury uproszczone)

Dotyczy to paragonów fiskalnych wystawionych zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 oraz faktur dokumentujących przejazd płatną autostradą lub przejazd na dowolną odległość, wystawionych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegającym na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami. Zmiana ta, ma na celu ułatwienie wykazywania w pliku przez podatników faktur uproszczonych (paragonów do 450 zł lub 100 euro z numerem NIP nabywcy (i w/w biletów jednorazowych). Zbiorcze dokumentowanie faktur uproszczonych nie zwalnia podatnika z  obowiązku  wykazywania rozliczenia z podziałem na stawki podatku VAT. Początkowo przepisy dotyczące faktur uproszczonych umieszczanych w pliku pojedynczo miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Następnie przełożono okres ich obowiązywania na 1 lipca 2021 r. Zmiana ta, może będzie ostateczną rezygnacją z tego pomysłu, który dla wielu przedsiębiorców byłby niezwykle trudny technicznie do przeprowadzenia.

Nowe oznaczenia kodów GTU

Zmieniono brzmienie § 10 ust. 3 pkt 1 lit. a-j. Przepisy te doprecyzowano pod względem merytorycznym i formalnym, dookreślono je. Zmieniono sposób oznaczenia kodów GTU z liczbowego od 1 do 13 na GTU_01 do GTU_13. Oznaczeń GTU nie stosuje się do transakcji oznaczonych ,,WEW” i ,,RO”

Oznaczenia ,,TP”

Ograniczenie stosowania oznaczenia ,,TP” – nie trzeba oznaczać każdej transakcji z każdym podmiotem powiązanym. Oznaczenia tego nie stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług  w transakcjach, gdzie istnieje powiązanie ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Likwidacja oznaczeń „SW” i „EE”

Rozporządzenie zmieniające likwiduje stosowanie oznaczeń „SW” (sprzedaż wysyłkowa) i ,,EE” (świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych). Wprowadzono nowe oznaczenia: ,,WSTO_EE”  oraz ,,IED”. Symbol ,,WSTO_EE” stosuje się do:

–  wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość towarów, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju;

– świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Oznaczenie to ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. W okresie od lipca 2021 r. do grudnia 2021 r. zamiast nowego oznaczenia ,,WSTO_EE” stosuje się oznaczenie ,,EE”.

CZYTAJ TEŻ: Od lipca w JPK_VAT z deklaracją trzeba pominąć pewne pola

Natomiast oznaczenie ,,IED” stosuje się do:

– dostawy towarów, o której mowa w art. 7a ust. 1 i 2 ustawy, dokonanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy lub w odpowiadających im regulacjach, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju. Również to oznaczenie będzie obowiązywać od stycznia 2022 r.

Ulga za złe długi

Wprowadzono obowiązek podawania daty upływu terminu płatności lub daty dokonania zapłaty w przypadku korekt dokonanych zgodnie z art. 89 a ust. 1 i 4. (ulga za złe długi).

Ostanie zmiany dotyczące pliku JPK_VAT z deklaracją opublikowano w rozporządzeniu ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.  Zmian jest dużo dlatego podatnicy powinni zapoznać się z nimi przed wysłaniem pliku JPK_VAT za lipiec.

CZYTAJ TEŻ: Składka zdrowotna a`la Polski Ład to podwyżka podatku
Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Prawo i Podatki
Sąd w Gdańsku rozstrzygnął spór ws. prawa do utworów pracowniczych
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Prawo i Podatki
Nowa ustawa wymusi na firmach wydatki idące w miliony złotych
Prawo i Podatki
Od 1 lipca nowe obowiązki dla firm. Chodzi o dyrektywę SUP
Prawo i Podatki
Zmiany w podatku od nieruchomości nie ucieszą wielu firm
Prawo i Podatki
Fiskus chce podatku od lekarzy, którzy otrzymali komputer z Ministerstwa Zdrowia