ZUS zwróci pieniądze przedsiębiorcom

Tarcza branżowa to m.in. zwolnienie ze składek ZUS. Źródło: Adobe Stock

Niemal 150 tys. przedsiębiorców uzyska automatycznie większą pomoc z ZUS. To efekt interwencji rzecznika MŚP w sprawie rozliczania nadpłat składek na ubezpieczenia.

Jak pisaliśmy w serwisie www.firma.rp.pl, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, na wniosek Krajowej Rady Doradców Podatkowych, wystąpił do prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) z oceną prawną niekorzystnej praktyki dotyczącej przedsiębiorców. Chodziło o zwolnienie z opłacania składek w przypadku posiadania w ZUS nadpłaty.

CZYTAJ TEŻ: Jaka składka ZUS w 2021 r.?

Sytuacja dotyczyła przedsiębiorców, którzy występując na podstawie Tarczy antykryzysowej o zwolnienie w opłacaniu składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. posiadali wcześniejszą nadpłatę z tytułu opłacania składek. W związku z nieprecyzyjnymi przepisami w tym zakresie, ZUS pomniejszał udzielaną pomoc (w formie zwolnienia ze składek) o wielkość nadpłaty.

Skuteczna interwencja

Rzecznik MŚP interweniował w tej sprawie, wskazując m.in. na naruszenie art. 12 ustawy Prawa przedsiębiorców. Zgodnie z nim organ powinien prowadzić postępowanie wobec przedsiębiorcy w sposób budzący zaufanie przedsiębiorców do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.

CZYTAJ TEŻ: Zwolnienie ze składek ZUS do poprawki

W rezultacie zgłaszanego przez rzecznika MŚP problemu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarekomendował korzystne dla przedsiębiorców zmiany w przepisach Tarczy antykryzysowej. Nowelizacja (Dz. U. z 2020 r., poz. 1423, art. 10 w zw. z art. 13 pkt 6) wejdzie w życie 20 września 2020 r.

CZYTAJ TEŻ: Zwolnienie z ZUS także przy nadpłacie składek

Zakłada ona, że zwalnia się przedsiębiorców z obowiązku należnych składek wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek ZUS zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Co więcej, opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi.

Dobra wiadomość z ZUS dla tysięcy przedsiębiorców

Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, w odpowiedzi na pismo rzecznika MŚP napisała, że „sprawy te będą ponownie rozpatrzone przez ZUS z urzędu, bez potrzeby jakichkolwiek działań po stronie płatnika składek”.

CZYTAJ TEŻ: ZUS odpuszcza po 7 latach. Ale nie sam

– O zwrot nadpłaty płatnik będzie mógł wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia. O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty – wyjaśniła prezes ZUS.

CZYTAJ TEŻ: Zapłata za towar gotówką pozbawi prawa do ujęcia wydatków w kosztach

– To dobra wiadomość dla tysięcy przedsiębiorców z sektora MŚP, którym pomoc w zakresie zwolnienia ze składek ZUS została w praktyce ograniczona z powodu wystąpienia nadpłaty w składkach. Ta sytuacja to skutek swoistego niedopatrzenia legislacyjnego oraz praktyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który wysyła, co prawda, płatnikom składek informacje o stanie rozliczeń, niemniej w zakresie składek za rok ubiegły, według stanu na koniec danego roku – komentuje Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy, główny konsultant w Biurze Rzecznika MŚP.

CZYTAJ TEŻ: Zbliżają się terminy zatwierdzenia sprawozdań finansowych

– Cieszy dość szybkie rozwiązanie tej niekorzystnej sytuacji przez ustawodawcę. A automatyczne, ponowne rozpatrywanie wniosków o zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia przez ZUS daje nadzieję na mniejsze obciążenia administracyjne przedsiębiorców w tym zakresie oraz szybkie rozliczenie należnej pomocy w prawidłowej wysokości – podsumowuje Paweł Satkiewicz.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Kto jest mikroprzedsiębiorcą, co z samozatrudnionymi?

Kto jest mikroprzedsiębiorcą? Czy także samozatrudniony? I kto może ubiegać się o pomoc z ...

Start-upy w Pałacu – zwycięska piątka

Alphamoon, Challenge Rocket, Fluence, Handerek Technologies i Syntoil to młode firmy, które wygrały w ...

Szybka Ścieżka – dodatkowe 300 mln zł na innowacje z Funduszy Europejskich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi już w tym roku, horyzontalny konkurs Szybkiej ...

Jak pandemia zmieni branżę nowych technologii

Branża technologiczna powinna się skupić na tym, co od zawsze robi najlepiej. Czyli na ...

Minister finansów przedłuża zerowy VAT na niektóre darowizny

Tylko na podpis ministra finansów i publikację w Dzienniku Ustaw czeka rozporządzenie, które ma ...

Jak znaleźć partnera biznesowego w Chinach?

Poszukiwanie partnera biznesowego w Państwie Środka należy zacząć od rozstrzygnięcia czy do Chin chcemy ...