Wywóz towarów z Polski do Wielkiej Brytanii po brexicie

Jakie są konsekwencje wywozu towarów z Polski na Wyspy Brytyjskie po brexicie na gruncie VAT, cła i podatku akcyzowego? Eksperci EY wyjaśniają.

Publikacja: 15.03.2021 10:30

Wywóz towarów z Polski do Wielkiej Brytanii po brexicie

Foto: Zasady eksportu do Wielkiej Brytanii zmieniły się po brexicie. Źródło: Adobe Stock

Od 1 stycznia 2021 r., wywóz towarów do Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Irlandii Północnej) nie stanowi już transakcji wewnątrzunijnej a eksport towarów, w konsekwencji wiąże się z obowiązkiem dopełnienia przez eksporterów szeregu formalności celnych.

Numer EORI konieczny

Podmioty dokonujące wywozu towarów do Wielkiej Brytanii powinny przede wszystkim pamiętać o konieczności składania zgłoszeń celnych wywozowych, co jak w przypadku importu towarów wiąże się z koniecznością uzyskania numeru EORI oraz dokonania rejestracji w specjalnych systemach administracji celnej. W celu umożliwienia nabywcom swoich wyrobów skorzystania z preferencyjnej stawki celnej, muszą oni również w odpowiedni sposób udokumentować pochodzenie eksportowanych wyrobów (np. za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towarów, składanych na fakturach). W zależności od wartości faktury dokumentującej eksport towarów, dokumentowanie pochodzenia przez eksporterów może wiązać z koniecznością dokonania rejestracji w systemie dla zarejestrowanych eksporterów (REX).

CZYTAJ TEŻ: Brexit a przywóz towarów z Wielkiej Brytanii do Polski

Co istotne, od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania rozpoczęła wdrażanie kilkuetapowego procesu mającego na celu przywrócenie kontroli granicznych, co wiąże się z koniecznością spełniania przez eksporterów szczególnych wymogów określonych przez stronę brytyjską dla poszczególnych grup towarów. Problem ten w szczególności dotyczy wywozu zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz produktów roślinnych, które muszą m.in. spełnić specjalne warunki zdrowotne oraz fitosanitarne.

Eksport do Wielkiej Brytanii – co z VAT?

Z perspektywy przepisów VAT, po 1 stycznia 2021 r. transakcje związane z wywozem towarów do Wielkiej Brytanii (z wyłączeniem Irlandii Północnej) nadal mogą korzystać z preferencyjnej stawki opodatkowania – 0 proc., co wiąże się jednak z koniecznością dopełnienia przez podatników innych warunków formalnych niż dotychczas.

W celu zastosowania stawki 0 proc. VAT do eksportu towarów, muszą oni przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej posiadać dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium UE (tj. komunikat IE-599). Podatnicy powinni również pamiętać, aby obowiązek podatkowy z tytułu wywozu towarów do Wielkiej Brytanii rozpoznawać z chwilą dokonania dostawy towarów, a nie jak miało to miejsce wcześniej z chwilą wystawienia faktury.

CZYTAJ TEŻ: Brytyjski rynek nie zniknie

Co istotne, po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE zmienił się również sposób traktowania dostaw towarów wysyłanych z Polski do brytyjskich konsumentów niebędących podatnikami VAT. Transakcje te nie stanowią już sprzedaży wysyłkowej, ale eksport towarów. W zależności od wartości przesyłek dostarczanych brytyjskim konsumentom, polscy podatnicy działający w branży e-commerce mogą zostać również zobligowani do zarejestrowania się dla celów VAT w Wielkiej Brytanii, rozliczenia tam podatku VAT z tytułu importu towarów oraz prowadzenia ewidencji sprzedanych towarów.

Eksport do Wielkiej Brytanii – co z akcyzą?

Na gruncie regulacji akcyzowych wywóz wyrobów akcyzowych z Polski do Wielkiej Brytanii, tak jak przed brexitem może odbywać się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przy użyciu systemu EMCS, z tą różnicą, że proces ten nadzorowany jest przez urzędy celne. Wysyłka towarów z Polski do Wielkiej Brytanii poza wskazaną procedurą nie musi być już natomiast dokumentowana za pomocą uproszczonego dokumentu towarzyszącego (UDT). W obu przypadkach, wysyłane towary należy natomiast objąć wspomnianym wyżej zgłoszeniem celnym wywozowym.

CZYTAJ TEŻ: Przewodnik gospodarczy. Relacje Polska – Wielka Brytania po brexicie

Podatnicy wysyłający wyroby akcyzowe do Wielkiej Brytanii, od których została wcześniej na terytorium Polski zapłacona akcyza, powinni zwrócić uwagę na zmiany związane ze stosowaną przez nich dotychczas procedurą uzyskiwania zwrotu uiszczonego podatku. Procedura ta w odniesieniu do eksportu wyrobów akcyzowych wymaga bowiem od podatnika posiadania innego rodzaju dokumentów niż w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw. Ponadto, czas na złożenie wniosku o zwrot akcyzy zapłaconej od eksportowanych wyrobów jest znacznie krótszy niż w przypadku wewnątrzwspólnotowych dostaw i wynosi rok od dokonania eksportu.

Autorzy tekstu to: Aleksandra Andrzejewska – Senior w Zespole Global Trade EY i Sławomir Czajka – Associate Partner, Global Trade Leader w EY.

Nowe Rynki
Zielona wiosna w Polsce w stosunkach handlowych z Irlandią
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Nowe Rynki
Czy Francja wstrzyma rozmowy o wolnym handlu z Mercosur?
Nowe Rynki
Gdzie zagranicą mogą inwestować polskie firmy?
Nowe Rynki
Końcówka 2023 roku z irlandzkim impulsem dla Polaków
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nowe Rynki
Listopadowe polsko-brytyjskie wydarzenia biznesowe