Platforma trade.gov.pl działa od 2015 roku. Jest częścią rządowego programu Portalu Promocji Eksportu. Jego głównym celem było umożliwienie przedsiębiorcom łatwego sortowania i selekcjonowania informacji na temat rynków eksportowych pochodzących z zagranicznych biur handlowych Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji (PAIH), Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji resortu gospodarki oraz 15 Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów. W międzyczasie globalny rynek został dotknięty różnymi kryzysami, a największym i najgorszym w skutkach – jak dotąd – była epidemia SARS-Cov-2, która zaburzyła więzi eksportowe, w tym szczególnie łańcuchy dostaw. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) uznało za celowe dostosowanie platformy do zmienionych warunków handlu i biznesu międzynarodowego. Modernizacji dokonano we współpracy z: przedsiębiorcami, firmami, organizacjami przedsiębiorstw (w tym branżowymi), specjalistami od eksportu.

Pomocne wyszukiwarki

Portal ma dwie wersje językowe: polską i angielską. Najbogatsza i obszerna treściowo jest wersja polska. W tej części informacje o międzynarodowym handlu uporządkowano w ośmiu działach (zakładkach) tematycznych pod kątem funkcjonalności i celowości oraz od ogółu do szczegółów. W praktyce więc przedsiębiorcy oraz pracownicy eksportu znajdą na portalu niezbędne i użyteczne informacje związane z danym rynkiem, które pozwolą na przygotowanie się do ekspansji.

Ci którzy zaś dopiero rozpoczynają eksport powinni skorzystać z wiedzy zawartej w poradniku „Jak rozpocząć i rozwinąć eksport?” (dział Przewodnik eksportera), z który można zapoznać się albo z poziomu strony internetowej albo ściągnąć na komputer lub smartfona w pliku pdf.

Czytaj więcej

W 2021 roku polski eksport wzrósł o ponad 20 proc.

W poszczególnych działach portalu wbudowano wyszukiwarki, które pozwalają na szybkie znalezienie interesujących nas informacji. Można więc wyszukiwać poprzez kraj, branżę lub cztery cyfry kodu CN.

Wersja w języku angielskim jest skierowana do zagranicznych podmiotów zainteresowanych polskim rynkiem jako wiarygodnym miejscem do prowadzenia biznesu. Zawiera ona informacje o zasadach wejścia oraz o korzyściach ekonomicznych z tym związanych.

Trend e-eksportowy

Ciekawym narzędziem jest możliwość zgłębienia i wykorzystania cyfrowego eksportu, czyli

e-commerce oraz handlu crossborder. Zaletą obu modeli jest to, że pozwalają one na zdalne zawieranie umów lub dokonywanie transakcji, co w praktyce daje nieograniczone możliwości sprzedaży. Przykładowo sprzedaż do Chin żywności pochodzenia zwierzęcego, np. mleka normalnie wymaga przejścia skomplikowanej i długotrwałej procedury akredytacyjnej (rejestracja i certyfikacja). Tymczasem przy sprzedaży crossborder chińskie prawo bezpieczeństwa żywności nie wymaga ani rejestracji, ani certyfikacji produktu mleczarskiego.

W dziale „Cyfrowy eksport” przedsiębiorca, pracownik eksportu ma więc możliwość zapoznania się z tajnikami e-eksportu. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby skorzystać z tego narzędzia, a mają niedosyt wiedzy mogą skontaktować się z przedstawicielami Izby Gospodarki Elektronicznej (IGE), które to zrzeszenie jest partnerem merytorycznym portalu trade.gov.pl.

Czytaj więcej

Polski eksport w formule elektronicznej wciąż dopiero raczkuje

Wiadomym jest, że międzynarodowy handel wymaga wiedzy z wielu obszarów, które pozwolą zabezpieczyć interesy prawne i ekonomiczne. Na platformie więc jest dział „Centrum Wsparcia”, gdzie każdy zainteresowany podmiot znajdzie informacje i porady: o targach, konferencjach, szkoleniach, sposobach finansowania i ubezpieczenia, zasadach promocji, sposobach nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami.

Przede wszystkim elastyczność

Tak jak już wspomniano trade.gov.pl w nowej odsłonie jest efektem współpracy administracji rządowej odpowiedzialnej za eksport oraz szeroko rozumianego środowiska przedsiębiorców eksportujących i ekspertów od handlu międzynarodowego. Twórcy i operator platformy, czyli Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu, przyjęli założenie elastyczności. W praktyce znaczy to, że portal nie tylko będzie na bieżąco aktualizowany, ale przedsiębiorcy lub osoby zajmujące się eksportem w firmach, organizacjach biznesu i branżowych lub jako doradcy mogą przesyłać do resortu lub PAIH propozycje zmian, które pozwolą uczynić z tej platformy bardziej przydatne narzędzie.