Granty na umiędzynarodowienie śląskiego biznesu

Do końca lipca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie udziału w targach i wystawach o charakterze międzynarodowym.

Publikacja: 19.07.2019 12:02

Granty na umiędzynarodowienie śląskiego biznesu

Foto: firma.rp.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP (duże firmy nie mogą ubiegać się w tym przypadku o wsparcie) kolejną porcję dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (to największy z szesnastu polskich regionalnych programów operacyjnych w bieżącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej). Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mają tym razem za zadanie wesprzeć promocję firm z regionu na targach międzynarodowych i ułatwić im zdobycie nowych klientów poza granicami kraju. Docelowo celem konkursu prowadzonego przez ŚCP jest wzrost eksportu śląskich przedsiębiorstw oraz promocja ich i regionu na arenie międzynarodowej.

Centrum oferuje firmom w ramach trwającego już konkursu prawie 17,2 mln zł (4 mln euro). Minimalna wartość dotacji wynosi 20 tys. zł, a maksymalna 200 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania to 50 proc.

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje nie tylko na opłacenie udziału w branżowych imprezach targowych i wystawienniczych w kraju i zagranicą, ale także na usługi doradcze przed wyjazdem oraz podczas trwania targów (m.in. tłumaczenia czy nawet reprezentowanie firmy podczas negocjacji handlowych). Usługi te nie mogą jednak stanowić więcej niż 30 proc. wydatków kwalifikowanych w projekcie na etapie ubiegania się o grant. Wnioskodawca musi przedstawić w projekcie strategię/plan działalności międzynarodowej wskazując m.in. priorytetowe rynki zagraniczne, na których zamierza zaoferować swe produkty bądź usługi (nie ma możliwości uzyskania wsparcia na promocję produktów, dla których nie jest on producentem bądź usługodawcą). W strategii trzeba też opisać mechanizmy wprowadzenia produktu bądź usługi podlegających umiędzynarodowieniu na docelowy rynek zagraniczny. Całość projektu powinna być spójna z dotychczasową działalnością firmy. Czas na realizację przedsięwzięcia to 2 lata, choć w szczególnie skomplikowanych sytuacjach dopuszczalne jest odstąpienie od tej reguły. Wyżej przez ŚCP będą oceniane projekty dotyczące innowacyjnych produktów i usług. Dodatkowy punkt, zapewni także uwzględnienie inteligentnych specjalizacji Śląska, a są to: 1 – energetyka, 2 – medycyna, 3 – technologie informacyjne i komunikacyjne, 4 – przemysły wschodzące, 5 – zielona gospodarka. Kolejne 3 punkty przy ocenie wniosku o dotacje zapewni płacenie podatku dochodowego na terenie województwa. W przypadku gdy dla wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego właściwy miejscowo jest organ podatkowy spoza terenu województwa śląskiego będzie to 0 pkt.

– To jeden z ciekawszych konkursów, które zrealizujemy w br. Wiemy też, co wynika z rozmów bezpośrednich czy telefonicznych za pośrednictwem naszego punktu kontaktowego, że przedsiębiorcy są nim mocno zainteresowani. Dzięki konsultacjom bieżącego programu regionalnego udało się wyodrębnić narzędzie wsparcia, które w latach 2007-2013 cieszyło się ogromną popularnością. Zrealizowaliśmy wówczas aż pięć naborów, w których trafiło do nas ponad tysiąc wniosków o dofinansowanie. Wiele firm mogło po raz pierwszy zaistnieć na branżowych imprezach, poszerzając tym samym zasięg działalności, zdobywając klientów, a co za tym idzie, podnosząc konkurencyjność – mówi Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. – Biorąc pod uwagę koszty udziału w imprezach targowych, dofinansowanie połowy wydatków umożliwi mniejszym firmom debiut na rynkach zagranicznych – dodaje.

Z poprzedniego programu regionalnego dla Śląska na lata 2007-2013 proeksportowe dofinansowanie otrzymało ponad 600 projektów. Przedsiębiorcy najczęściej wybierali imprezy targowe w Europie, w szczególności w: Niemczech, Czechach, we Włoszech, Francji oraz na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii. Pokrywa się to z głównymi kierunkami polskiego eksportu, które kierowany jest przede wszystkim na jednolity rynek europejski. Pierwsza piątka odbiorców naszych towarów to według wstępnych danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii za 2018 r. to: Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja i Włochy. Jednak w myśl postulowanej przez ekspertów od eksportu koncepcji zróżnicowania kierunków geograficznych polskiego eksportu w kręgu zainteresowań śląskich firm pozostawały także inne kontynenty. Bardzo popularne były rynki azjatyckie, w tym: Chiny, Indie, Singapur i Tajwan, co jest o tyle istotne, że w handlu towarami z Azją notujemy ogromny deficyt, który według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2018 r. wyniósł aż 42,1 mld euro pogłębiając się z poziomu 36,1 mld euro w roku 2017. Śląscy przedsiębiorcy interesowali się też wtedy Ameryką Północną, w szczególności USA, a także Ameryką Południowa (w szczególności Brazylią), a także Australią, z którą przy niewielkich obrotach na koniec 2018 r. osiągnęliśmy dodatnie saldo w wysokości 178,4 mln euro.

Na wnioski od firm zainteresowanych proeksportowymi dotacjami Śląskie Centrum Przedsiębiorczości czeka do 31 lipca br. Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na www.scp-slask.pl. Centrum konkurs zamierza rozstrzygnąć w pierwszym kwartale przyszłego roku. W przypadku gdy przedsiębiorcy złożą do 200 wniosków włącznie ma to nastąpić w styczniu 2020 r., a gdy wniosków wpłynie powyżej 200 wyniki konkursu mają być znane w marcu 2020 r.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) oferuje przedsiębiorcom z sektora MŚP (duże firmy nie mogą ubiegać się w tym przypadku o wsparcie) kolejną porcję dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (to największy z szesnastu polskich regionalnych programów operacyjnych w bieżącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej). Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego mają tym razem za zadanie wesprzeć promocję firm z regionu na targach międzynarodowych i ułatwić im zdobycie nowych klientów poza granicami kraju. Docelowo celem konkursu prowadzonego przez ŚCP jest wzrost eksportu śląskich przedsiębiorstw oraz promocja ich i regionu na arenie międzynarodowej.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Ruszył nabór do konkursu na wsparcie uniwersalnego projektowania
Finanse
Erasmus czeka na przedsiębiorców. Dlaczego warto wyjechać?
Finanse
Płaca zasadnicza nie zawsze minimalna. Jak firmy obchodzą przepisy
Finanse
Ile czasu zabiera rozliczanie podatków? Polska w ogonie UE
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Finanse
Atak hakerski. Przedsiębiorcy popełniają ten błąd
Finanse
ESG w Polsce - eksperci ostrzegają przed krótkowzrocznością