Koronawirus. 5 tys. zł pożyczki dla mikrofirmy i samozatrudnionego

Najmniejsze przedsiębiorstwa, w tym także osoby na samozatrudnieniu, mają prawo do pożyczki w wysokości 5 tys. zł z Funduszu Pracy.

Publikacja: 23.04.2020 13:03

Koronawirus. 5 tys. zł pożyczki  dla mikrofirmy i samozatrudnionego

Foto: O pożyczkę należy wnioskować w powiatowym urzędzie pracy (PUP). Źródło: Adobe Stock

To pomoc w pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia to jeden z elementów tarczy antykryzysowej, która ma niwelować skutki pandemii koronawiurusa wśród przedsiębiorców.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Jak dostać 5 tys. pożyczki z Funduszu Pracy?

Konieczne jest wypełnienie odpowiednich dokumentów – m.in. umowy i wniosku – w urzędzie pracy. Przy wnioskowaniu o takie wsparcie nie przewidziano żadnego zabezpieczenia, np. wekslowe, co potwierdzają również nasi Czytelnicy (na etapie projektu pierwszej specustawy był pomysł, aby pożyczki dla mikroprzedsiębiorców miały zabezpieczenie wekslowe, o czym informowaliśmy).

CZYTAJ TAKŻE: Jak dostać postojowe będąc samozatrudnionym

Pożyczka ma być wypłacona jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie będzie mógł przekroczyć 12 miesięcy. Przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji. Okres spłaty takiej pożyczki będzie mógł zostać przedłużony. Otrzymała do tego uprawnienie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, jeśli np. stan epidemii by się przedłużał.

Umorzenie jest możliwe

Pożyczka będzie mogła zostać umorzona. Warunek? Firma będzie musiała działać przez 3 miesiące od jej udzielenia. Konieczne będzie złożenie oświadczenia w tym zakresie, które jest elementem wniosku o umorzenie. Trzeba wiedzieć, że oświadczenie to będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

CZYTAJ TAKŻE: Jak dostać postojowe będąc samozatrudnionym

Warto dodać, że uprawnienie do mikropożyczki mają najmniejsze firmy, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. O wsparcie trzeba wnioskować w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru. Wniosek można też złożyć za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Pożyczka ma stałe oprocentowanie, które wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

To pomoc w pokryciu bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia to jeden z elementów tarczy antykryzysowej, która ma niwelować skutki pandemii koronawiurusa wśród przedsiębiorców.

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Erasmus czeka na przedsiębiorców. Dlaczego warto wyjechać?
Finanse
Płaca zasadnicza nie zawsze minimalna. Jak firmy obchodzą przepisy
Finanse
Ile czasu zabiera rozliczanie podatków? Polska w ogonie UE
Finanse
Atak hakerski. Przedsiębiorcy popełniają ten błąd
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Finanse
ESG w Polsce - eksperci ostrzegają przed krótkowzrocznością
Finanse
Gdzie i dlaczego giną wpływy z VAT?