Jak złożyć wniosek o pożyczkę z urzędu pracy

Wniosek o pożyczkę z urzędu pracy do wysokości 5 tys. zł można złożyć tradycyjnie w papierze pojawiając się w urzędzie bądź elektronicznie przez internet.

Publikacja: 07.05.2020 13:58

Jak złożyć wniosek o pożyczkę z urzędu pracy

Foto: Wniosek o pożyczkę z urzędu pracy można złożyć nie wychodząc z domu. Źródło: Adobe Stock

Jedną z form pomocy dla mikroprzedsiębiorców, w tym także dla osób na samozatrudnieniu jest mikropożyczka, o którą aplikuje się do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego miejscowo dla prowadzonej przez nas działalności.

Jeden warunek

Po pożyczkę udzielaną do wysokości 5 tys. zł może zgłosić się każdy mikroprzedsiębiorca, na którego działalność negatywnie wpłynęła pandemia koronawirusa. Jedynym warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest to, że działalność gospodarczą założyliśmy przed 1 marca 2020 r.

Wypełniamy wniosek przez Internet

Jeśli przedsiębiorca składa wniosek samodzielnie, a nie przez pełnomocnika to kroki są następujące:

Wejście na stronę www.praca.gov.pl

Wybór sekcji „Tarcza antykryzysowa” (grafika – niebieska tarcza).

Wybór wniosku (PSZ-PKDG) oznaczonego kolorem żółtym.

Ściągnięcie w punkcie 2 umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, według określonego wzoru (plik jest w formacie pdf i poza ściągnięciem go nic z nim nie robimy tzn. nie wypełniamy go).

CZYTAJ TAKŻE: Koronawirus. Jak złożyć wniosek do ZUS o zwolnienie ze składek

Wybór placówki PUP czyli właściwego urzędu pracy. Tu system sam podpowiada nam właściwą placówkę np. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Gdański Urząd Pracy, Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawa itd.

Wypełnienie wniosku po naciśnięciu przycisku „Przejdź do edycji wniosku”. Wpisujemy tu dane firmy (nazwa, NIP, REGON, adres itd.). W punkcie piątym wskazujemy wartość pożyczki, którą chcemy uzyskać (maksymalnie to 5 tys. zł) i podajemy numer rachunku bankowego, na który chcemy uzyskać przelew z PUP.

CZYTAJ TAKŻE: Pożyczki płynnościowe dla firm – gdzie składać wnioski

Załączamy też ściągnięty wcześniej pusty plik PDF z umową pożyczki. To załącznik nr 2. Klikamy przycisk „dodaj plik”.

Co ważne, nie załączamy załącznika nr 1, gdyż po zmianach jest on na końcu dokumentu, który wypełniamy. I teraz go właśnie wypełniamy wpisując w dołączonym formularzu odpowiedni dla naszej działalności kod PKD (wystarczy jeden, główny). Jeśli nie zatrudniamy pracowników lub zatrudniamy średniorocznie nie więcej niż dziewięciu pracowników zaznaczamy – mikroprzedsiębiorca.

W pytaniu o pomoc publiczną wykazujemy zwolnienie z ZUS (o ile otrzymaliśmy już decyzję o zwolnieniu ze składek ZUS). Nie wpisujemy postojowego gdyż to świadczenie nie jest pomocą publiczną.

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza finansowa dla MŚP – gdzie składać wnioski

Na koniec sprawdzamy poprawność wprowadzonych danych. Jeśli coś będzie nie tak system nas cofnie podświetlając na czerwono w ramce błędnie wypełnione lub niewypełnione pola. Wypełniamy ewentualne braki.

Jeśli nie mamy konta na praca.gov.pl – musimy je założyć. Trzeba wypełnić dosłownie kilka pól.

Następnie podpisujemy wniosek profilem zaufanym ePUAP np. poprzez bankowość elektroniczną. System wyświetli nam nazwy banków, przez systemy których można to zrobić.

Wypłata i umorzenie

Pożyczka ma być wypłacona jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie będzie mógł przekroczyć 12 miesięcy. Przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Umorzenie pożyczki jest możliwe po spełnieniu warunku, że nasza firma będzie działała przez 3 miesiące od udzielenia pożyczki. Aby uzyskać umorzenie trzeba będzie złożyć wniosek. Będzie on zawierał oświadczenia w zakresie utrzymania działalności przez 3 miesiące. Oświadczenie złożymy pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jedną z form pomocy dla mikroprzedsiębiorców, w tym także dla osób na samozatrudnieniu jest mikropożyczka, o którą aplikuje się do powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego miejscowo dla prowadzonej przez nas działalności.

Jeden warunek

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Finanse
Regionalne pożyczki dla firm
Finanse
Nowy inkubator start-upów na Mazowszu
Finanse
EURO dzieli polski biznes na dwa obozy
Finanse
Mniejsze i tańsze auta znikną z oferty producentów