Szybka Ścieżka – dodatkowe 300 mln zł na innowacje z Funduszy Europejskich

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło drugi już w tym roku, horyzontalny konkurs Szybkiej Ścieżki, realizowany ze środków Funduszy Europejskich – Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy oraz ich konsorcja, również z jednostkami naukowymi, ponownie mają szansę na uzyskanie dofinansowania projektów zakładających realizację prac badawczo-rozwojowych. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa od 3 sierpnia do 14 września 2020 r.

Publikacja: 22.07.2020 09:23

Szybka Ścieżka – dodatkowe 300 mln zł na innowacje z Funduszy Europejskich

Foto: firma.rp.pl

Od początku prowadzenia konkursu, tj. od 2015 r., dofinansowanie w jego ramach uzyskało niemal 1,5 tysiąca projektów na łączną kwotę ponad 9,3 mld z. To już przyniosło wymierne efekty. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. nastąpił 30-procentowy wzrost zatrudnienia w polskim sektorze B+R. W tym samym okresie odnotowano też skokowy, bo 25-procentowy wzrost nakładów firm na badania i rozwój.

– Przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Szybka Ścieżka już od pięciu lat. To najchętniej wybierane przez nich, bardzo skuteczne narzędzie wspierania badań i prac rozwojowych – podkreśla Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Zdolność do zmian i otwartość na innowacje to klucz do sukcesu polskich przedsiębiorstw. Szybka Ścieżka daje impuls do rozwoju nauki i gospodarki.

– Konkurs to szansa dla przedsiębiorców i konsorcjów na wsparcie innowacyjnych projektów. Prace nad rozwojem nowoczesnych narzędzi i technologii mogą pomóc polskim firmom stworzyć przewagę konkurencyjną i osiągać długoletnie zyski – ocenia Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Sprawdź swój pomysł

Wszystkie osoby, zainteresowane pozyskaniem dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mogą skorzystać z bezpłatnych, udostępnionych na stronie instytucji aplikacji „Asystent Innowacji”, który pozwala na wstępną weryfikację pomysłu z wymaganiami NCBR oraz „Asystent Budżetowy”, wspierający w zaplanowaniu i rozliczaniu kosztów w projekcie.

Dodatkowym narzędziem weryfikacji pomysłu na innowacje jest prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej instrument STEP złożony z dwóch ścieżek – pierwszej dla osób, które mają pomysł na projekt i drugiej dla tych, którzy dopiero myślą o wprowadzeniu innowacji do swojego przedsiębiorstwa.

Dwie rundy naboru

Nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów podzielono na dwie rundy. W pierwszej, która rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 21 sierpnia o dofinansowanie w łącznej kwocie 100 mln zł będą ubiegać się duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja – również z MŚP i jednostkami naukowymi. Druga runda, od 22 sierpnia do 14 września, skierowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych (w tym przypadku liderem musi być  przedsiębiorstwo). W tej rundzie na rozdysponowanie czeka w sumie 200 mln zł.

Dofinansowanie przyznawane jest na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (obowiązkowy element), ewentualnie uzupełnione o prace przedwdrożeniowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

Konkurs adresowany jest do firm z regionów słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejsce prowadzenia prac badawczo-rozwojowych musi znajdować się poza województwem mazowieckim.

– Mimo przeciwności związanych z epidemią, w ostatnim naborze, którego znaczna część zrealizowana była już po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego, przedsiębiorcy zgłosili do nas ok. 800 projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 5,5 mld zł. Pokazuje to, że widzą w innowacjach perspektywę na przyszłość – wskazuje Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR. – Liczę na duże zainteresowanie nowym konkursem i setki nowych ciekawych projektów.

Prostsze procedury

W 2020 roku NCBR uprościł procedury, by maksymalnie ułatwić otrzymanie grantów. Całą dokumentację napisano od nowa – prostym językiem. Wnioski otrzymały nowy czytelny wzór i nową instrukcję. Liczbę konkursowych kryteriów zmniejszono do 13. Pojawiło się wśród nich nowe kryterium „istota projektu”, które pozwoli wnioskodawcom w jednym miejscu wyłożyć sedno swojego zamierzenia.

W NCBR działa również Punkt Informacyjny – każdy może skierować swoje pytania telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail lub umówić się na spotkanie online. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju organizuje szkolenia online dla wnioskodawców – nagrania można znaleźć na kanale Centrum na YouTube – NCBR news. Eksperci NCBR wyjaśniają w nich m.in. jak wygląda proces oceny projektów, jak wybierani są eksperci oceniający wnioski, gdzie szukać informacji o konkursach, odpowiadają również na najczęściej zadawane pytania.

Konkurs „Szybka Ścieżka” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka

""

firma.rp.pl

Od początku prowadzenia konkursu, tj. od 2015 r., dofinansowanie w jego ramach uzyskało niemal 1,5 tysiąca projektów na łączną kwotę ponad 9,3 mld z. To już przyniosło wymierne efekty. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. nastąpił 30-procentowy wzrost zatrudnienia w polskim sektorze B+R. W tym samym okresie odnotowano też skokowy, bo 25-procentowy wzrost nakładów firm na badania i rozwój.

– Przedsiębiorcy korzystają ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Szybka Ścieżka już od pięciu lat. To najchętniej wybierane przez nich, bardzo skuteczne narzędzie wspierania badań i prac rozwojowych – podkreśla Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Zdolność do zmian i otwartość na innowacje to klucz do sukcesu polskich przedsiębiorstw. Szybka Ścieżka daje impuls do rozwoju nauki i gospodarki.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Ruszył nabór do konkursu na wsparcie uniwersalnego projektowania
Finanse
Erasmus czeka na przedsiębiorców. Dlaczego warto wyjechać?
Finanse
Płaca zasadnicza nie zawsze minimalna. Jak firmy obchodzą przepisy
Finanse
Ile czasu zabiera rozliczanie podatków? Polska w ogonie UE
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Finanse
Atak hakerski. Przedsiębiorcy popełniają ten błąd
Finanse
ESG w Polsce - eksperci ostrzegają przed krótkowzrocznością