Zatory płatnicze – kiedy UOKiK może pomóc?

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów posiada narzędzia, za pomocą których może walczyć z zatorami płatniczymi, które są zmorą wielu firm.

Publikacja: 25.05.2022 11:59

Przedsiębiorcy, którzy stali się ofiarą zatorów płatniczych mogą złożyć do UOKiK zawiadomienie dotyc

Przedsiębiorcy, którzy stali się ofiarą zatorów płatniczych mogą złożyć do UOKiK zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych przez kontrahenta.

Foto: bzyxx

W maju UOKiK poinformował o nałożeniu dwóch kar za zatory płatnicze o łącznej wysokości ponad 650 tys. zł. Działania UOKiK wymierzone są w podmioty, które wykorzystują swoją pozycję do nieterminowego płacenia kontrahentom za wykonane usługi lub dostarczone towary.

Czym jest zator płatniczy?

O zatorze płatniczym możemy mówić w sytuacji, gdy kontrahent nie otrzymuje na czas (w przewidzianym termie płatności) pieniędzy za sprzedane towary lub wykonane usługi. Nagromadzenie zadłużeń (opóźnień w otrzymywaniu należności) przechodzi na kolejne powiązane podmioty, wywierając negatywny wpływ na całe otoczenie biznesowe. Zatory płatnicze często powodują powstawanie w  gospodarce efektu domina lub efektu śnieżnej kuli – przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali w terminie pieniędzy, nie są w stanie płacić swoim podwykonawcom / dostawcom /świadczeniodawcom usług. Ten sam problem wywoływany jest u kolejnych podmiotów rozszerzając swój zasięg. Zatory płatnicze nie tylko powodują utratę płynności przedsiębiorstw, ale również są poważnym zagrożeniem dla gospodarki, spowalniając tempo wzrostu gospodarczego. Zwiększają koszty prowadzenia działalności gospodarczej, a finalnie mogą nawet prowadzić do ogłoszenia upadłości lub likwidacji przedsiębiorstwa. Firmy mogą ograniczać prowadzone inwestycje w obawie przed nieterminowym otrzymywaniem należności.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernemu opóźnieniom w transakcjach handlowych nadała kompetencje UOKiK w zakresie nakładania kar pieniężnych za nadmierne opóźnienia w spłacie zobowiązań.

Czytaj więcej

Skarbówka prześwietli ci konto, czyli Polski Ład w praktyce

Jakie działania może podejmować prezes UOKiK?

Prezes UOKiK może prowadzić postępowanie w sprawie nadmiernego opóźniania się w regulowaniu zobowiązań. W wyniku prowadzonych postępowań może nakładać administracyjne kary pieniężne. To instrument o charakterze administracyjnym, który ma na celu zdyscyplinowanie dłużnika i zmotywowanie go do terminowego regulowania zobowiązań. Działania prezesa UOKiK mają na celu pośrednią ochronę interesów przedsiębiorców, których dotknęły zatory płatnicze. Postępowania są wszczynane z urzędu, a nie na wniosek pokrzywdzonego podmiotu. Przedsiębiorcy, którzy stali się ofiarą zatorów płatniczych mogą złożyć do UOKiK zawiadomienie dotyczące podejrzenia wystąpienia nadmiernego opóźniania się ze spełnieniem świadczeń pieniężnych przez kontrahenta. Postępowanie zostanie wszczęte dopiero, gdy z posiadanej przez prezesa UOKiK informacji będzie wynikało, że suma niespełnionych lub spełnionych po terminie świadczeń pieniężnych w ciągu 3 kolejnych miesięcy (kalendarzowych) wynosi co najmniej:

• 5 mln zł – w latach 2020 i 2021;

• 2 mln zł – od roku 2022.

Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych może dotyczyć transakcji handlowych zawartych po 1 stycznia 2020 r. oraz świadczeń pieniężnych wynikających z transakcji handlowych  zawartych przed 1 stycznia 2020 r. o ile świadczenia te, stały się wymagalne po tym dniu.

Złożenie zawiadomienie  nie zobowiązuje UOKiK do podjęcia jakichkolwiek działań. Dlatego też, zgłaszający nie jest stroną postępowania.

Zawiadomienie do UOKiK nie jest jedynym działaniem, które może podjąć przedsiębiorca, który zmaga się z brakiem zapłaty od kontrahenta. Można też dochodzić swoich roszczeń na drodze cywilnoprawnej składając powództwo do sądu lub wykorzystać instrumenty pozasądowego rozstrzygania sporów.

W maju UOKiK poinformował o nałożeniu dwóch kar za zatory płatnicze o łącznej wysokości ponad 650 tys. zł. Działania UOKiK wymierzone są w podmioty, które wykorzystują swoją pozycję do nieterminowego płacenia kontrahentom za wykonane usługi lub dostarczone towary.

Czym jest zator płatniczy?

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Płaca minimalna w 2025 r. Pracodawcy nie chcą już żadnej podwyżki
Finanse
Nikłe zainteresowanie kupców z Marywilskiej pomocą z ZUS
Finanse
Zawieszenie działalności najczęściej kończy biznes
Finanse
Rząd szuka pieniędzy, paliwo może zdrożeć
Finanse
Jak najlepiej uchronić firmę przed skutkami pożaru
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy