Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-321/19) opłata za przzejazd autostradą była wyliczana nieprawidłowo - wliczanie do niej kosztów utrzymania policji drogowej naruszało prawo unijne. 

Potwierdziła to uchwalona przez niemiecki parlament ustawa, która mówi o zwrocie opłat dokonanych w okresie 28 października 2020 r. - 30 września 2021 r. 

Oznacza to, że każdy kto w tym okresie płacił za przejazd autostradą może ubiegać się o zwrot nadpłaconej kwoty - prawnicy sugerują dodatkowo iż kwestia zwrotu za wcześniejszy okres nadal pozostaje otwarta.

Czytaj więcej

Pierwsze zwroty dla polskich firm za niemieckie autostrady już w kwietniu

Jak złożyć wniosek o zwrot - należy skorzystać z utworzonej do tego internetowej platformy, wskazać liczbę kilometrów przejechanych przez poszczególne pojazdy w całym okresie objętym wnioskiem oraz dołączyć zestawienia uiszczonych opłat drogowych z Toll Collect GmbH albo od EETS. 

Według wyliczeń pojazdy o masie do 12 ton i emisji spalin klasy EURO 6, które przejechały łącznie 300 tys. km, otrzymają zwrot w wysokości 4,5 tys. euro. W przypadku pojazdów o masie powyżej 18 ton (EURO 6 i nacisk na cztery i więcej osi) zwrot dla takiej samej liczby kilometrów wyniesie 1,5 tys. euro.