GUS udostępnił dane o syntetycznym wskaźniku koniuktury wśród przedsiębiorców, w grudniu osiągnął on poziom 90,9 pkt, czyli najwyższego od sierpnia tego roku kiedy wynosił 89,5 pkt. Oznacza to polepszenie nastrojów prowadzących firmy, jednak wynik poniżej 100 pkt oznacza wartość poniżej długoterminowej średniej. 

Każdy z wyróżnionych przez GUS sektorów, tj. przemysł przetwórczy, budownictwo, handel oraz usługi zanotowały poprawę nastrojów, najlepiej sytuacja kształtuje się w przetwórstwie. Do zwyżki SI (syntetycznego wskaźnika koniunktury) przyczynił się wzrost składowej wyprzedzającej, odzwierciedlającej oczekiwania firm. Natomiast składowa bieżąca, wyrażająca ocenę obecnej kondycji przedsiębiorstw i ich otoczenia, nieznacznie zmalała. Widoczna jest przewaga pesymizmu nad optymizmem. 

W przemyśle poprawiły się również wskaźniki przewidywanej ogólnej sytuacji zatrudnienia, spodziewanej produkcji oraz oczekiwanego zatrudnienia. Gorsze perspektywy odczuwa handel - przewidywany popyt jest najniższy od początku 2022 roku. 

GUS wskazał również bariery co do prowadzenia działalności z jakimi mierzą się przedsiębiorcy - niedobór pracowników, w tym tych wyklalifikowanych oraz rosnące koszty prowadzenia działalności.