Przerwy w dostawie energii - wskazówki dla firm

Przepisy ustawy Prawo energetyczne umożliwiają ograczenie dostaw prądu i ciepła m.in. w sytuacji zagrożenia energetycznego RP polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym. Z czym zatem muszą liczyć się przedsiębiorcy uzależnieni od sieci energetycznych?

Publikacja: 31.12.2022 15:37

Przerwy w dostawie energii - wskazówki dla firm

Foto: Adobe Stock

Niemalże każde przedsiębiorstwo ryzykuje przestojem i stratami finansowymi w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej lub cieplnej, jednak istnieją regulacje unijne i państwowe, które wymagają obniżenia zużycia. 

Komisja Europejska złożyła projekt rozporządzenia w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, które zakłada konieczność pięcioprocentowej redukcji zużycia energii w godzinach szczytu. W każdym miesiącu redukcja osiągnięta w czasie określonych godzin cen szczytowych będzie musiała wynosić średnio co najmniej 5 proc. na godzinę.

W kraju szczegółowe okoliczności określa rozporządzenie Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła - zgodnie z nim ograniczenie może być zastosowane wobec odbiorców, których łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW, co oznacza m.in. mniejsze zakłady produkcyjne, centra logistyczno-magazynowe czy też średniej wielkości biura. 

Czytaj więcej

Ograniczenia w dostawach mediów – wskazówki dla firm

Dostawcy energii w przypadku konieczności wprowadzenia ograniczenia są zobowiązani poinformować o tym swoich klientów - komunikaty o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane na stronach internetowych operatorów. Odbiorcy są obowiązani stosować się do stopni zasilania określonych w tych komunikatach w czasie określonym w tych komunikatach. Informacja o takiej sytuacji powinna zostać także przekazana indywidualnie przedsiębiorcy poprzez wiadomość tekstową na pocztę elektroniczną lub numer telefonu, podane jako kontaktowe w czasie zawierania umowy.

Przepisy umożliwiają również ograniczenie dostaw ciepła - z zachowaniem minimalnie określonych temperatur w każdym rodzaju budynków, oraz gazu ziemnego - ograniczenia w tym wypadku poprzedza wprowadzenie „stanu nadzwyczajnego” przez ministra właściwego do spraw energii w drodze rozporządzenia. Stan taki wprowadza się, jeżeli występuje nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie na gaz, znaczne zakłócenie dostaw gazu lub inne znaczne pogorszenie się sytuacji w zakresie dostaw gazu oraz jeżeli wdrożono wszystkie stosowne środki rynkowe, ale dostawy gazu są niewystarczające do zaspokojenia pozostałego zapotrzebowania na gaz, tak że konieczne jest wprowadzenie dodatkowo środków nierynkowych, aby w szczególności zabezpieczyć dostawy gazu do odbiorców chronionych.

Świadomość obowiązujących norm prawnych jest ważna nie tylko w zakresie przygotowania się do wstrzymania dostaw, ale także uniknięcia wszczęcia przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania w sprawie niedostosowania się do restrykcji, a tym samym uniknięcia wysokiej kary administracyjnej, która może wynosić do 15 proc. przychodu przedsiębiorcy z roku podatkowego poprzedzającego rok wydania decyzji, stwierdzającej naruszenie.

Niemalże każde przedsiębiorstwo ryzykuje przestojem i stratami finansowymi w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej lub cieplnej, jednak istnieją regulacje unijne i państwowe, które wymagają obniżenia zużycia. 

Komisja Europejska złożyła projekt rozporządzenia w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, które zakłada konieczność pięcioprocentowej redukcji zużycia energii w godzinach szczytu. W każdym miesiącu redukcja osiągnięta w czasie określonych godzin cen szczytowych będzie musiała wynosić średnio co najmniej 5 proc. na godzinę.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Przedsiębiorca dowie się, kto go sprawdzał w BIG
Finanse
Co robią MŚP, gdy klienci nie płacą?
Finanse
Pieniądze na wdrożenie innowacji dla firm z Łodzi
Finanse
E-sklepy wyrastają jak grzyby po deszczu
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Finanse
PARP pomoże polskim firmom wypromować się w Azji