Przerwy w dostawie energii - wskazówki dla firm

Przepisy ustawy Prawo energetyczne umożliwiają ograczenie dostaw prądu i ciepła m.in. w sytuacji zagrożenia energetycznego RP polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym. Z czym zatem muszą liczyć się przedsiębiorcy uzależnieni od sieci energetycznych?

Publikacja: 31.12.2022 15:37

Przerwy w dostawie energii - wskazówki dla firm

Foto: Adobe Stock

Niemalże każde przedsiębiorstwo ryzykuje przestojem i stratami finansowymi w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej lub cieplnej, jednak istnieją regulacje unijne i państwowe, które wymagają obniżenia zużycia. 

Komisja Europejska złożyła projekt rozporządzenia w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, które zakłada konieczność pięcioprocentowej redukcji zużycia energii w godzinach szczytu. W każdym miesiącu redukcja osiągnięta w czasie określonych godzin cen szczytowych będzie musiała wynosić średnio co najmniej 5 proc. na godzinę.

W kraju szczegółowe okoliczności określa rozporządzenie Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła - zgodnie z nim ograniczenie może być zastosowane wobec odbiorców, których łączna wielkość mocy umownej wynosi co najmniej 300 kW, co oznacza m.in. mniejsze zakłady produkcyjne, centra logistyczno-magazynowe czy też średniej wielkości biura. 

Czytaj więcej

Ograniczenia w dostawach mediów – wskazówki dla firm

Dostawcy energii w przypadku konieczności wprowadzenia ograniczenia są zobowiązani poinformować o tym swoich klientów - komunikaty o stopniach zasilania wprowadzanych w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin są ogłaszane przez Program 1 Polskiego Radia o godzinie 7.55 i o godzinie 19.55 oraz zamieszczane na stronach internetowych operatorów. Odbiorcy są obowiązani stosować się do stopni zasilania określonych w tych komunikatach w czasie określonym w tych komunikatach. Informacja o takiej sytuacji powinna zostać także przekazana indywidualnie przedsiębiorcy poprzez wiadomość tekstową na pocztę elektroniczną lub numer telefonu, podane jako kontaktowe w czasie zawierania umowy.

Przepisy umożliwiają również ograniczenie dostaw ciepła - z zachowaniem minimalnie określonych temperatur w każdym rodzaju budynków, oraz gazu ziemnego - ograniczenia w tym wypadku poprzedza wprowadzenie „stanu nadzwyczajnego” przez ministra właściwego do spraw energii w drodze rozporządzenia. Stan taki wprowadza się, jeżeli występuje nadzwyczajnie wysokie zapotrzebowanie na gaz, znaczne zakłócenie dostaw gazu lub inne znaczne pogorszenie się sytuacji w zakresie dostaw gazu oraz jeżeli wdrożono wszystkie stosowne środki rynkowe, ale dostawy gazu są niewystarczające do zaspokojenia pozostałego zapotrzebowania na gaz, tak że konieczne jest wprowadzenie dodatkowo środków nierynkowych, aby w szczególności zabezpieczyć dostawy gazu do odbiorców chronionych.

Świadomość obowiązujących norm prawnych jest ważna nie tylko w zakresie przygotowania się do wstrzymania dostaw, ale także uniknięcia wszczęcia przez Urząd Regulacji Energetyki postępowania w sprawie niedostosowania się do restrykcji, a tym samym uniknięcia wysokiej kary administracyjnej, która może wynosić do 15 proc. przychodu przedsiębiorcy z roku podatkowego poprzedzającego rok wydania decyzji, stwierdzającej naruszenie.

Niemalże każde przedsiębiorstwo ryzykuje przestojem i stratami finansowymi w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej lub cieplnej, jednak istnieją regulacje unijne i państwowe, które wymagają obniżenia zużycia. 

Komisja Europejska złożyła projekt rozporządzenia w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii, które zakłada konieczność pięcioprocentowej redukcji zużycia energii w godzinach szczytu. W każdym miesiącu redukcja osiągnięta w czasie określonych godzin cen szczytowych będzie musiała wynosić średnio co najmniej 5 proc. na godzinę.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
Nikt nic nie dostał z "Tarczy dla pogranicza”. Program okazał się fikcją
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Finanse
Polska gospodarka zadziwiająco odporna na wstrząsy
Finanse
Rowerowy biznes liczy na kolejny udany sezon
Finanse
Branża IT coraz bardziej zadłużona. Oto powód
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Finanse
Biznes wydaje rekordowe kwoty na sport