E.ON Polska wychodzi naprzeciw ich wymaganiom - spółka chce się dzielić swoim doświadczeniem z zakresu efektywności energetycznej i pomóc odbiorcom energii lepiej nią zarządzać. 

"Włączmy solidarność energetyczną", to akcja przedsiębiorstwa w ramach której przekazywana jest wiedza i rady w jaki sposób racjonalnie gospodarować energią elektryczną, szczególnie w czasach kryzysu. 

Jednym z przykładów jest efektywnego zarządzania jest firma Develey Polska, która wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania. Bierze on pod uwagę wszystkie obszary ich działalności i poprawia wyniki bieżącego zużycia. Spółka zdecydowała się również na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne, przy których pomógł E.ON. Firma szykuje się również do zakupu agregatu kogeneracyjnego rónież z udziałem E.ON. 

Przedstawiciele wskazują, że warto się przyjrzeć urządzeniom wykorzystywanym w firmach, jednym z najbardziej energochłonnych są sprężarki powietrza, kolejne to wentylacje i klimatyzacje, na uwadze należy mieć także odzyski ciepła.