Kryzys to dobry argument za euro

Zdaniem przedstawicieli polskich przedsiębiorców przyjęcie w Polsce waluty euro może wspomóc gospodarkę, ale także samych obywateli i zwiększyć bezpieczeństwo i pozycję Polski na świecie.

Publikacja: 03.01.2023 22:47

Kryzys to dobry argument za euro

Foto: Adobe Stock

Państwa zainteresowane przyjęciem euro muszą spełnić szereg wymogów, w tym m.in. kryteria konwergencji, czyli:

- stabilność cen: ceny powinny kształtować się na stabilnym poziomie, a średnia inflacja w okresie jednego roku poprzedzającego badanie nie powinna być wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad poziom trzech krajów UE o najniższej inflacji;

- zdrowe finanse publiczne: kraj nie może być objęty procedurą nadmiernego deficytu w czasie analizy;

- stabilność kursu wymiany walut: waluta krajowa musi uczestniczyć w mechanizmie kursowym (ERM II) przez dwa lata bez większych napięć;

- stabilność stóp procentowych: różnice nie powinny przekraczać więcej niż dwóch punktów procentowych powyżej poziomu trzech krajów UE o najniższej długoterminowej stopie procentowej w okresie jednego roku poprzedzającego badanie. 

Prócz warunków gospodarczych są również wymogi prawne polegające na zgodności przepisów krajowych z przepisami unijnymi, są one podobne do tych, które są stawiane, aby móc korzystać ze środków KPO - w tym momencie Polska ich nie spełnia. Oznacza to, że w najbliższej perspektywnie wejście do stredy euro może być mocno utrudnione, co może nie być na rękę dla przedsiębiorców. 

Czytaj więcej

Z euro szybciej dogonimy niemiecką gospodarkę

Eksperci wskazują, że zmiana waluty może być źródłem gospodarczych korzyści - zmniejszenie nominalnych stóp procentowych, redukcja ryzyka walutowego i obniżenie kosztów pozyskiwania kapitału, ale także wzrost stabilności i wiarygodności makroekonomicznej. 

Dodatkowo wejście do strefy lepiej zabezpieczałoby Polskę w obliczu zagrożeń jakie czyhają na państwa, gospodarczy kryzys, a nawet konflikt wojenny, którego jesteśmy świadkami. Maciej Witucki, prezydent Lewiatana, organizacji zrzeszającej przedsiębiorców podkreśla, że kryzys może być ciężko przeżyć w pojedynkę - przyjęcie wspólnej waluty przyniesie nam wiele korzyści. Ożywi handel zagraniczny z uwagi na niższe koszty transakcyjne, wyeliminuje ryzyko walutowe. Naturalną konsekwencją wprowadzenia euro będzie spadek stóp procentowych, zmniejszający koszty kredytowania i ułatwiający długofalowe planowanie finansowe, co przysłuży się pobudzeniu bardzo niskich inwestycji prywatnych - powiedział. 

Państwa zainteresowane przyjęciem euro muszą spełnić szereg wymogów, w tym m.in. kryteria konwergencji, czyli:

- stabilność cen: ceny powinny kształtować się na stabilnym poziomie, a średnia inflacja w okresie jednego roku poprzedzającego badanie nie powinna być wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad poziom trzech krajów UE o najniższej inflacji;

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Finanse
PARP pomoże polskim firmom wypromować się w Azji
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Finanse
Druga szansa na dofinansowanie inwestycji w branży HoReCa
Finanse
Czy polskie firmy są gotowe na unijny Data Act?
Finanse
KPO: więcej czasu na realizację inwestycji w zakresie wsparcia dla firm
Finanse
Pieniądze z KPO dla firm na transformację ekologiczną