Eksperci wskazują, że w 2023 roku czeka nas jeszcze więcej tranformacji w organizacjach pracy przedsiębiorstw. To wynik tego, że coraz więcej firm dostrzega, że czas na dostosowanie się do nowych, biznesowych wyzwań skrócił się. Wobec tego angażują też więcej środków na wprowadzanie koniecznych zmian. Nie zawsze przynoszą pożądane efekty.

Porażka procesu obniża morale kadr, od pracowników po menadżerów - co więcej, zgodnie z badaniem firmy EY i University of Oxford’s Saïd Business School, jeśli transformacja się nie powiodło, w 50 proc. przypadków będzie ona synonimem "zwolnień". To wpływa na większy stres wśród pracowników i gorsze wyniki całej firmy. 

Czytaj więcej

Ludzka twarz udanej transformacji biznesu

– Brak zaufania do firmy, wynikający z osiągnięcia niezadowalających efektów, może w krótkiej perspektywie wpłynąć negatywnie na poczucie bezpieczeństwa zatrudnionych osób, a w konsekwencji na ich produktywność. W szerszym horyzoncie może to oddziaływać na kolejne procesy zmiany, znacząco utrudniając osiąganie zakładanych celów – wylicza Artur Miernik, partner EY Polska i lider Praktyki Workforce Advisory. Widać to w opiniach badanych pracowników.

Gwarancją sukcesu procesów wprowadzania, po nowych technologiach, są pracownicy, w głównej mierze menadżerowie, którzy przekażą swoją wiedzę i zaangażowanie swoim zespołom.