Od czego zaczyna się współpraca z agencją? Część przedsiębiorców sama dokonuje analizy rynku i wyboru, pozostali decydują się narozpisanie konkursu i całej procedury przetargowej. W takiej sytuacji konieczne jest określenie regulaminu konkursu, tak by wybrać najlepszą dla nas markę, ale także by zabezpieczyć się przed ewentualnymi konfliktami i roszczeniami uczestników. 

To bardzo ważne, ponieważ już na tym etapie często dochodzi do sporów na drodze sądowej - usłogodawcy często do sporządzenia projektu kampanii reklamowej muszą przekazać dane o produkcie lub usłudze, która nie została wprowadzona jeszcze na rynek. Ryzykują tym samym możliwym naruszeniem informacji poufnych. 

Przed tym może uchronić oświadczenie lub umowa o klauzuli poufności. 

Jeśli konkurs wytypuje "zwycięzcę", strony mogą zawrzeć umowę - tu możliwa jest umowa ograniczona do konkretnego projektu lub prace czy też też umowa ramowa, która opisuje zasady świadczenia usług, ale ich wykonanie będzie wymagało każdorazowo zlecenia usługi. 

Czytaj więcej

Usługi i treści w zamian za dane – przykład Meta

Najczęstszym błędem jest:
- nieuregulowanie w umowie aspektów mechanizmu współpracy - kto i kiedy, co ma zrobić, w jakim czasie, ile uwag przedsiębiorca może zgłosić, co z nieprawidłowo wykonanymi poprawkami;

- brak wskazania kto ma wykonywać zadanie, jak liczebny ma być zespół (informacja ważna np. przy rozliczeniu ryczałtowym), brak informacji czy agencja może powierzyć część zadań podwykonawcy;

- brak odpowiedzialności, umowa powinna określać jaką odpowiedzialność ponosi agencja, np. za niedotrzymanie terminów, wady prawne), kary umowne;

- wyłączność, czyli czy agencja może świadczyć usługi dla konkurencji klienta lub czy klient może żądać produktów innej agencji.