Jest to m.in.  reakcja spółki na spadki cen gazu ziemnego na giełdach. Dodatkowym czynnikiem obniżek jest działanie Urzędu Regulacji Energetyki - prezes URE Rafał Gawin wezwał sprzedawców gazu do obniżki cen w taryfach. Urząd zapowiedział także, że będzie kierował pisma do wszystkich sprzedawców, którzy stosują ceny wyższe od aktualnych rynkowych.

Dla klientów samego PGNiG oznacza to natomiast, że apłacą za gaz zależnie od jego zużycia 600–650 zł/MWh. Obniżki mają obowiązywać do 31 marca 2023 r. 

Czytaj więcej

Pogoda na obniżkę cen gazu

Dla ciepłowni maksymalna stawka za surowiec ma wynosić 400 zł/MWh. Kolejną ulgą dla przedsiębiorców ma być także pomysł rządu - wakacje rachunkowe, mają one polegać na umożliwieniu przedsiębiorcom wstrzymaniu się z rachunkami na nośniki energii, w tym także za gaz na okres czterech miesięcy.