W grudniu 2022 roku poziom indeksu FAO był już o 17 proc. niższy od rekordowego marca, po wybuchu wojny w Ukrainie. Grudzień był też drugim z kolei miesiącem, kiedy globalne notowania były niższe niż w roku poprzednim. To dobra wiadomość. 

Kolejną dobrą nowiną jest spadek światowych cen mięsa drobiowego i wołowego, co było powiązane z poprawą sytuacji podażowej, podobnie było z olejami roślinnymi. Na te ostatnie wpływ miał spadek cen ropy naftowej. 

Należy jednak pamiętać, że ceny surowców rolnych to nie wszystko. Producenci żywności wciąż borykają się z wysokimi kosztami pozasurowcowymi, takimi jak energia elektryczna, cieplna, ale także rosnące wynagrodzenie minimalne. Przedsiębiorcy skarżą się również na to, że są pomijani przez rząd przy rozwiązaniach, które mają ograniczyć negatywne skutki tych zjawisk. 

Marek Dąbrowski, prezes Polskiej Izby Makaronów podaje przykład jak inne produkty wpływały na cenę makaronu - Według Eurostatu makarony w ciągu roku podrożały średnio o 21 proc. Na początku przyczyniły się do tego ceny mąki. Potem doszedł skok cen opakowań i cen jaj, które w ciągu roku podrożały o jedną czwartą. Na rynku przez długi czas była luka podażowa, kiedy swój eksport wstrzymała Ukraina. Kolejnym kosztem są wysokie ceny opakowań i kartonów. 

Czytaj więcej

Firmy pod presją wzrostu kosztów energii. Produkty rolne staniały