Przepisy wejdą w życie w ciągu dwóch miesięcy od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, to oznacza, że prawdopodobnie przełomu marca i kwietnia wszyscy pracodawcy będą musieli stosować nowe restrykcje pracy zdalnej. 

Bolesnym obowiązkiem może okazać się obowiązek zapewnienia pracownikom materiałów i narzędzi do pracy, w tym urządzeń technicznych oraz pokrycie kosztów energii i usług telekomunikacyjnych. W przypadku, gdy pracownik korzystać będzie ze sprzętu prywatnego będzie mu przysługiwać ekwiwalent pieniężny ustalony z pracodawcą. Zgodnie z przepisami koszty można rozliczyć na zasadach ryczałtu. 

Bez względu na formę rozliczenia pracodawcy muszą szykować się na kolejne koszty. 

Przy wyliczaniu ekwiwalentu oraz ryczałtu należy wziąć pod uwagę przewidywane koszty ponoszone przez pracownika, na które wpływ może mieć wiele okoliczności, np. rodzaj sprzętu wykorzystywanego przez pracownika. czy też ceny energii w danym regionie. 

Kwoty powinny być również dopasowane do proporcji pracy z biura oraz z domu - taka sama kwota wypłacona pracownikowi pracującemu głównie z biura jak temu głównie z domu, może zostać potraktowana jako przychód pracownika, który powinien zostać opodatkowany. 

Czytaj więcej

Nowelizacja kodeksu pracy podpisana. Kontrola trzeźwości pracowników coraz bliżej