Prace nad przepisami trwały od kilku lat, tak by dopracować szereg koniecznych do uregulowania kwestii - prawnych, spadkowych oraz podatkowych. 

Fundacja rodzinna, to rodzaj osoby prawnej tworzony celu gromadzenia majątku, zwłaszcza przedsiębiorstwa i zarządzania nim w interesie zwykle członków rodziny fundatora, czyli beneficjentów. Chodzi m.in. o spełnianie świadczeń na ich rzecz, np. na koszty utrzymania lub kształcenia, zgodnie z określonym przez fundatora celami fundacji. Mogą być to też świadczenia na wsparcie działalności pożytku publicznego.

Fundacja może zostać powołana do życia poprzez oświadczenie o jej ustanowieniu w akcie założycielskim lub testamencie sporządzonym w formie notarialnej. Jednocześnie z jej założeniem fundator uiszcza na poczet funduszu założycielskiego mienie o wartości nie niższej niż 100 tys. złotych (kwotę powinien określać status). 

Środki te będą wypłacane w pierwszej kolejności, które są uprawnione z tytułu obowiązku alimentacyjnego. 

Czytaj więcej

Ustawa o fundacji rodzinnej uchwalona. Nie będzie estońskiego CIT