Wyceny poszły w dół i są obecnie poniżej wieloletnych średnich. To oznacza dobry czas dla inwestorów. Którą branżą powinni się zainteresować przede wszystkim?

W 2022 roku zrealizowano niemal 350 transakcji, to o 18 proc. więcej niż w roku poprzednim, a jednocześnie najwyższa statystyka od 2010 roku. Średnia liczba przeprowadzonych transakcji w latach 2017-2022 w Polsce wynosi 256, co daje jedną transakcję na dzień roboczy. 

To jeden z najwyższych wyników w Europie. 

Inwestorzy oceniają wartość inwestycji nie tylko z perspektywy kilku najbliższych lat, ale coraz częściej w perspektywie kolejnych dwóch, trzech dekad. Najwięcej transakcji odbywa się w sektorze nowych technologii, choć analizy pokazują, że branże tradycyjne też są ciekawą opcją. 

Eksperci wskazują, że zainteresowaniem może cieszyć się sektor energetyczny, skoncentrowany głównie na farmach fotowoltaicznych oraz energetyce wiatrowej. Ciekawym kierunkiem mogą być także spółki z branży biotechnologicznej oraz medycznej. Wpływ na to miała pandemia.