Polska Agencja Inwestycji i Handlu przekazała iż nowe zadania dotyczą głównie uruchomienia oraz rozwoju już istniejących centrów usług wspólnych i IT, ale także usług zakresu badawczo-rozwojowych. – Obecnie asystujemy sześciu inwestorom, którzy planują zatrudnić aż 600 specjalistów w takich centrach nad Wisłą. Co ciekawe, jeden z projektów pochodzi z Ameryki Południowej – twierdzi Monika Grzelak, zastępca dyrektora Centrum Inwestycji PAIH.

Paweł Panczyj, członek zarządu i dyrektor ds. strategii i rozwoju w ABSL dodaje, że interesowanie pochodzi też z kierunków, które dotychczas wykazywały mniejszą aktywność, jak na przykład region DACH, czyli Niemcy, Austra, Szwajcaria, a nawet Japonii. Firmy te są zainteresowane inwestycjami m.in. w sektory biotechnologiczny, farmaceutyczny oraz medyczny.

Jednym z projektów jest inwestycja typu B+R zainicjowana przez Volvo - czwarte na świecie centrum B+R producenta ma ruszyć pod koniec tego roku, a do 2025 r. zatrudniać ok. 500–600 osób.

– Polska staje się bezpieczną przystanią dla firm technologicznych z całego świata – ocenia Marta Machus-Burek, wiceprezeska firmy Colliers. Stabilność oraz możliwości podkreśla wielu ekspertów zaangażowanych w rynek. To "dobre podłoże" do inwestowania wynika z dobrego położenia geograficznego, ale przede wszystkich wykwalifikowanej kadry.