Wyższa izba parlamentu zwróciła uwagę iż ustawa wprowadzająca niższe ceny gazu nie obejmuje wszystkich organizacji, które dostarczają wypieków.

Do tej pory z ulgi mogli korzystać przedsiębiorcy, których główna działalność polega na wypieku pieczywa lub których większość przychodu pochodzi z pieczenia. Senat przypomniał jednak, że w takim brzmieniu ustawy, ze wsparcia nie będą mogły skorzystać niektóre spółdzielnie. 

Senatorowie zaproponowali więc, by spółdzielnie, które nie skupiają się aż tak na wypiekach bądź też te, których przychód ze sprzedaży wypieków nie spełnia wymogów obecnych przepisów również mogły skorzystać z maksymalnych cen gazu - Senat przyjął poprawki dotyczące zwiększenia limitu wydatków oraz raportowania.