NBP opublikował dane dotyczące inflacji bazowej - w lutym wzrosła ona o 1,3 proc., po tym jak w styczniu oraz grudniu podskoczyła odpowiednio o 0,9 oraz 0,6 proc. W stosunku rok do roku jest to podwyżka 2 proc., po 11,7 proc. w styczniu i 11,5 proc. w grudniu.

Oznacza to, że osiągnęliśmy już szczyt inflacji, ale sprowadzenie jej do poziomu wymarzonego przez NBP będzie procesem niezwykle trudnym oraz długotrwałym. Dodatkowo poziom inflacji bazowej, która dotyczy produktów oraz usług z pominięciem energii i żywności nie traci "prędkości". Ten wskaźnik może jeszcze przez długi czas pozostawać na wysokim poziomie.

Nieco lepiej na papierze wygląda wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI), który zgodnie z danymi GUS w lutym wyniósł 18,4 proc. 

Czytaj więcej

Biznes nie widzi barier dla podwyżek cen