Mimo iż pracownicy są dość optymistycznie podchodzą do rzeczywistości, to nastroje wśród pracodawców nie potwierdzają tego podejścia. Zgodnie z Barometrem Polskiego Rynku Pracy, 66 proc. zatrudnionych dobrze lub bardzo dobrze oceniają swoją sytuację na rynku, 55 proc. badanych nie obawia się zwolnienia z powodu złej sytuacji gospodarczej. Jedynie 18 proc. ankietowanych wskazało na taki lęk.

Są to wyniki lepsze niż w końcówke poprzedniego roku. To tworzy wrażenie, że nasz rynek dość dobrze radzi sobie z kolejnymi kłodami w postaci pandemii oraz wojny. Eksperci nie biją co prawda jeszcze na alarm, ale ostrzegają iż to co było najlepsze jest już za nami.

Nastroje przedsiębiorców nie kształtują się jednak tak optymistycznie - po raz pierwszy od lat liczba nowoutworzonych miejsce pracy w gospodarce była mniejsza na koniec 2022 r. niż rok wcześniej. Pracodawcy obawiają się także pogorszenia sytuacji ich firmy na rynku. Największy strach z tym związany mają przeżywać przedstawiciele usług, administracji publicznej oraz handlu, a najmniej ci z transportu. 

Przedsiębiorcy z tych branż najmocniej myślą o redukcji zatrudnienia. Co prawda, są też obecne te, które przygotowują się na zatrudnienie, ale jest ich zdecydowanie mniej.