Nie warto oszczędzać na składce zdrowotnej

Konieczność aktualizowania sum ubezpieczenia wynika m. in. z uwagi na rosnącą inflację.

Publikacja: 26.03.2023 21:48

Nie warto oszczędzać na składce zdrowotnej

Foto: Adobe Stock

– Rosnące ceny dóbr produkcyjnych, usług, surowców przy ich ograniczonej dostępności spowodowały, że praktycznie wszystkie aktywne ubezpieczenia mienia wymagają weryfikacji i aktualizacji sum ubezpieczenia. Ryzyko niedoubezpieczenia wzrosło teraz drastycznie. Czyli zwiększyło się prawdopodobieństwo takiej sytuacji, gdy suma ubezpieczenia jest nieadekwatna, zbyt niska, a tym samym odszkodowanie jest mocno ograniczone i nie pozwala na pokrycie faktycznych kosztów likwidacji szkody – mówi Łukasz Górny, dyrektor Departamentu Rozwoju EIB.

Trudno zakładać, że czynniki powodujące wzrost wartości odtworzeniowej budynku (np. ceny materiałów budowlanych, koszty transportu, energii, siły roboczej, niedostępność wykonawców) przestaną w najbliższym czasie oddziaływać na rynek budowlany.

– Jeśli już czegoś możemy się spodziewać, to najwyżej spowolnienia tempa wzrostu, a to może powodować pogłębienie ryzyka niedoubezpieczenia – mówi Paweł Chmielewski.

Dzisiaj podstawowe pytanie, jakie musi sobie zadać każdy zarządzający przedsiębiorstwem czy instytucją publiczną, brzmi: czy za kwotę wskazaną w polisie jako suma ubezpieczenia możliwe byłoby dzisiaj odbudowanie zniszczonego mienia, tak by zostało ono przywrócone do stanu sprzed zniszczenia i by można było kupić sprzęty tego samego lub zbliżonego rodzaju.

– Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy ubezpieczający deklaruje ubezpieczenie majątku według wartości księgowej brutto. Wartość ta najczęściej ma charakter historyczny i dlatego jest nawet kilkakrotnie niższa niż aktualne koszty przywrócenia takiego mienia do nowego stanu – tłumaczy Łukasz Górny.

Czytaj więcej

Ryzykowne oszczędzanie na składce
Finanse
Polskie firmy rodzinne wśród liderów wzrostu na całym świecie
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Finanse
Firmy zmniejszają nakłady na inwestycje
Finanse
Jak najlepiej wybrać ubezpieczenie dla przedsiębiorstwa?
Finanse
Wynajem samochodów może pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu
Finanse
Przedsiębiorcy boją się podwyżek świadczeń socjalnych
Finanse
Przyszłoroczna podwyżka składek ZUS niższa niż w tym roku