Kogo w Polsce stać na inwestycje

Łączne nakłady inwestycyjne firm zatrudniających 10 więcej i pracowników i prowadzących księgi rachunkowe wyniosły 219,5 mld. zł. Wśród inwestorów górowały tzw. duże firmy.

Publikacja: 27.04.2023 22:02

Kogo w Polsce stać na inwestycje

Foto: Adobe Stock

Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób zainwestowały w rynek ponad 162 mld złotych, to aż 71,6 proc. całej kwoty. Dane GUS pokazują dodatkowo, że to najwięksi z największych mogli pomóc inwestycjom najbardziej - najwięcej na nowe inwestycje w zeszłym roku wydały największe przedsiębiorstwa, w których pracuje od 500 osób. Ich przychody stanowią prawie połowę wszystkich, a wartość inwestycji to średnio 2,3 proc. przychodów.

Małe i średnie firmy, czyli te od 10 do 49 pracowników to "jedynie" 18 mld złotych. Takiemu rozkładowi sprzyja struktura gospodarki, duże i średnie firmy przeważają w przetwórstwie przemysłowym, które ze względu na swoją działalność potrzebują całego zaplecza maszynowego. Podobnie jest z budownictwem, które również wymaga inwestycji w maszyny i technologie, by móc sprawnie działać. 

Czytaj więcej

Polskich firm nie stać na inwestycje? GUS pokazuje, kto ma na to fundusze

Im firmy mniejsze, tym rzadziej decydowały się na inwestycje. Nieco mniejsze, ale wciąż duże (250–499 pracowników) przeciętnie wydały nieco ponad 1 proc. przychodów na ten cel i miały 11 proc. udział w nowych inwestycjach. Choć udział firm małych był najmniejszy (7,6 proc.), to przeciętnie na inwestycje przeznaczyły większą cześć przychodów (0,9 proc.) niż średnie (0,6 proc.)

Mimo tego, to właśnie małe firmy rozpoczynały z droższego punktu swoje projekty, wartość przedsięwzięcia wynosiła dla nich średnio ponad milion złotych, kiedy u największych około 324 tys. 

Największym sprzyjają również banki - – Nawet w trudnych czasach łatwiej jest im się porozumieć z bankami czy z innymi finansującymi inwestycję instytucjami. Dodatkowo w największych firmach zwykle wyodrębnione są struktury, działy, w których pracuje kilka osób i które wyszukują informacji o różnych programach inwestycyjnych oraz o sposobach ich finansowania – mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Małe firmy nie mają tak zbudowanej marki na rynku, a często osobowych zasobów, by poświęcić czas pracownika na wyszukiwanie takich programów. 

– Małe firmy zwykle inwestują ze środków własnych, bo dostęp do kredytów jest dla nich utrudniony z tytułu braku zabezpieczeń takich jak nieruchomości (hipoteka) czy zapasy materiałów/wyrobów gotowych. W badaniach MŚP na pytanie, dlaczego nie inwestują, małe firmy najczęściej odpowiadają, że nie mają takiej potrzeby albo że nie chcą się zadłużać – przypomina Adam Antoniak, ekonomista ING

Finanse
Na co przedsiębiorcy mogą liczyć w ofercie banków
Finanse
Polskie firmy rodzinne wśród liderów wzrostu na całym świecie
Finanse
Firmy zmniejszają nakłady na inwestycje
Finanse
Jak najlepiej wybrać ubezpieczenie dla przedsiębiorstwa?
Finanse
Wynajem samochodów może pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu