EETS to elektroniczny system, który umożliwia uiścić należności na przejazd na obszarach Unii Europejskiej, które przystąpiły do systemu za pomocą jednego urządzenia, konta oraz jednej umowy. 

Krajowa Administracja Skarbowa wskazuje, że nowe rozwiązanie ma być dużym ułatwieniem w pracy dla kierowców - dotychczas aby móc realizować przewozy międzynarodowe po Europie konieczne było posiadanie kilku urządzeń pokładowych, które identyfikowały położenie pojazdu i uiszczania opłat za przejazd. KAS przypomniał również, że w przypadku przekroczenia granicy kierowca musiał zdemontować stare i nałożyć nowe urządzenie. 

Nowela wprowadza definicję „obszaru EETS”. Jest to „droga, sieć dróg, most, tunel lub przeprawa promowa na terytorium państwa UE, na których opłaty za przejazd pobiera się za pomocą systemu elektronicznego poboru opłat wykorzystującego co najmniej jedną z następujących technologii: pozycjonowanie satelitarne, łączność ruchomą, technologię mikrofalową 5,8 GHz oraz naliczanie opłat w oparciu o automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych pojazdów”.