Spadek labor share, czyli inaczej udziałowi płac sprzyja wzrostowi nierówności, bo o ile dochody z pracy osiąga większość z nas, o tyle dochody z kapitału tylko część. W Polsce utrzymuje się on od lat niemal niezmiennie na poziomie około 57 proc., wynika to badań ekonomistów z ośrodka badawczego GRAPE.

Wartość odnotowuje czasowe spadki i skoki, ale utrzymuje się na zbliżonym poziomie od dekady. Po raz ostatni ostro spadła na początku lat dwutysięcznych – z 59 do 51 proc., ale w kolejnych latach rosła ł i praktycznie wrócił do rekordowego poziomu z 2002 r.

Pozytywny obraz dają też wyniki z firm zatrudniających poniżej 49 pracowników - poza okresem 2003-2004, wskaźnik rośnie w tych przedsiębiorstwach nieprzerwanie od połowy lat 90. Z poziomu 20 proc. w 1996 roku, do 50 w 2019 r.