Zmiany mają skupić się przede wszystkim na tzw. bi techach, czyli m.in. firmach takich jak Google, Facebook czy Netflix - ich produkty opierają się w pełni na usługach internetowych mimo iż nie posiadają własnej infrastruktury sieciowej. 

Unijny projekt ma nałożyć na przedsiębiorców oferujących takie usługi dodatkowe opłaty za korzystanie z infrastruktury, za taką zmianą mają lobbować przede wszystkim operatorzy telekomunikacyjni, którzy odpowiadają za tę infrastrukturę, w tym koszty jej budowy. W ich zamyśle big techy miałyby przejąć część tych kosztów na siebie. W założeniu pomysł wydaje się być "rozsądnym" rozwiązaniem, gdyż to właśnie tego typu spółki zyskują najwięcej, ale eksperci wskazują drugą stronę medalu - młode start-upy, tzw. jednorożce mogą stracić szanse rozwoju przez nałożone na nie dodatkowe koszty. 

Ponadto rozwiązanie to byłoby związane z przepływem ruchu w sieci (chodzi o tzw. throttling, czyli spowalnianie transmisji). – KE, mając dobre intencje, sprawi, iż opłaty te będą mieć trwałe negatywne reperkusje dla start-upów, ich konkurencyjności i internetu, jaki dziś znamy – niepokoi się Ines Moreno z organizacji Allied for Startups. I zaznacza, że to równa przepustowość czyni z internetu siłę napędową innowacji i wolności słowa

- Wprowadzenie opłat umocni pozycję dużych dostawców treści, mniejszym podmiotom trudno będzie z nimi konkurować. Poza tym w przyszłości mniejsze podmioty też mogą być „poproszone” o płacenie za dostęp do sieci. To zahamuje innowacyjność i zainteresowanie inwestorów europejskimi start-upami – ostrzega Moreno.

Już teraz widoczne w badaniach jest spowolnienie na rynku jakie mogą wywołać zmiany -  Z badań Startup Poland, które opublikowaliśmy jako pierwsi, wynika, iż 97 proc. start-upów z Polski, Litwy, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji spodziewa się, iż w konsekwencji opłat budowa jednorożców w UE stanie się jeszcze trudniejsza. 72 proc. respondentów uważa, że w takim otoczeniu zdobycie finansowania będzie większym wyzwaniem, a 86 proc., iż odbije się to na tworzonych przez spółki nowatorskich projektach technologicznych.