Większość problemów przedsiębiorców rozbija się o przyszłość świadczeń socjalnych, które zapowiadają największe ugrupowania - 500+ ma zmienić się na 800+. Przedsiębiorcy obawiają się, że to na nich w głównej mierze spocznie ciężar utrzymania podwyższonego świadczenia. 

Eksperci oraz przedstawiciele środowiska przedsiębiorxców wskazują dwa rozwiązania - środki na wypłatę świadczenia będą pochodzić z zadłużenia kraju albo z nowych podatków i składek nałożonych na przedsiębiorców. – Każde z tych rozwiązań będzie szkodliwe dla gospodarki. Wiemy, że budżet nie jest w dobrym stanie, dlatego dodatkowych 25 mld zł nie przełknie ot tak – wskazał Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców Business Centre Club i przewodniczący Rady Dialogu Społecznego. 

Co też prawdopodobne zdaniem ekspertów pierwszy rok podwyżki może być finansowany z inflacji, a precyzyjniej większych wpływów do budżetu państwa związanych inflacją. Przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców nie mają wątpliwości, że świadczenie 500+ zostanie utrzymane, nawet powinno by wesprzeć, tych którzy tego potrzebują, powinno też zostać podwyższone, ale wprowadzając przy tym przede wszystkim kryterium dochodowe.