Polskie firmy, które chcą pomóc odbudować Ukrainę nie będą mieć łatwiej

Mimo iż w Ukrainie dalej trwa wojna, to ten długotrwały proces jej odbudowy już się rozpoczął. To wszystko z udziałem polskich przedsiębiorców, którzy tak licznie okazali swoje wsparcie już po samym wybuchu wojny.

Publikacja: 13.06.2023 18:20

Polskie firmy, które chcą pomóc odbudować Ukrainę nie będą mieć łatwiej

Foto: Adobe Stock

Mimo olbrzymiej skali już okazanego ukriańskiej stronie wsparcia oraz chęci dalszej pomocy podczas "projektu" odbudowy, polscy przedsiębiorcy nie skorzystają z nadzwyczajnych ułatwień w ubieganiu się o zamówienia w tym zakresie. Firmy nie otrzymały także nowych, rządowych gwarancji ubezpieczeniowych. 

Już w ubiegłym roku do Ministerstwa Rozwoju i Technologii zgłosiło 2300 polskich przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z Ukrainą. Do tej pory organizowane były dla nich liczne szkolenia oraz konferencje czy wspólne spotkania z przedstawicielami z obu państw. Nie doszło jednak do wdrożenia faktycznych rozwiązań finansowych lub prawnych, które miałyby im pomóc. 

Czytaj więcej

Pomoc Ukrainie z podatkowymi korzyściami i ryzykami

Przełomem miało być podpisane 5 kwietnia tego roku porozumienie między polskim Ministerstwem a ukraińskim ministerstwem infrastruktury - w tekście tego dokumentu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”, obaj ministrowie zobowiązali się m.in. do przekazywania sobie informacji o potrzebach inwestycyjnych Ukrainy i polskich firmach chętnych do uczestnictwa w tych przedsięwzięciach. „Strony będą współpracowały w zidentyfikowaniu mechanizmów wdrażania projektów i przyciągania ich finansowania” – czytamy w dokumencie. – To jest coś przełomowego, to jest konkret. Mamy tam zagwarantowany dostęp do przetargów, do zamówień, informowania o podejmowanych działaniach w ramach rekonstrukcji, dopraszania nas do gremiów, które będą o tym decydowały – dodał minister Waldemar Buda.

Do zapowiedzi oraz samego porozumienia odnieśli się eksperci - do ukraińskiego systemu prawa zostały już wprowadzone reguły niedyskryminacji i przejrzystości, w tym także do norm dotyczących przetargów. Co to oznacza dla przedsiębiorców - nikt nie będzie mógł skorzystać z innego, lepszego traktowania, a to z jakiego państwa pochodzi spółka nie przesądzi o jej wygranej w przetargu. 

Firmy mogą jednak skorzystać z internetowej platformy ProZorro, która umożliwia udział w przetargach i monitorowanie całego procesu zamówień publicznych. W przygotowaniu jest nowa platforma DREAM, która będzie służyła kojarzeniu procesu odbudowy z ofertami przedsiębiorców – przekazał Roman Stepanenko, prawnik i partner w kijowskiej kancelarii Asters.

Dodatkowym zabezpieczeniem i zachętą dla polskich przedsiębiorstw miała być rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa dla firm inwestujących na Ukrainie, na podstawie projektu ustawy MRiT. Jednak projekt nie wyszedł poza sferę projektu, bowiem rząd go nie przyjął. 

Finanse
IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse
Twoja firma straciła w pandemii? Złóż wniosek o pieniądze z PARP
Finanse
Restrukturyzacja - szybka droga do układu i obrony przed egzekucją długu
Finanse
Zmień wizję w biznes. Nabór dla start-upów do platform startowych
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Finanse
Inwestycje w ekologię na kredyt z BGK