Co oznacza dla przedsiębiorców wzrost płacy minimalnej w 2024 roku?

Od kilku lat wynagrodzenie minimalne regularnie rośnie z początkiem każdego nowego roku, w 2023 roku rząd wprowadził jednak dwie podwyżki wynagrodzenia, pierwsza od stycznia oraz druga, która zacznie obowiązywać od 1 lipca.

Publikacja: 19.06.2023 18:46

Co oznacza dla przedsiębiorców wzrost płacy minimalnej w 2024 roku?

Foto: Adobe Stock

Od 1 stycznia kwota minimalna wynosi 3490 zł oraz 22,8 zł zł dla stawki godzinowe dla umowy zlecenie. Jest to wzrost odpowiednio o 15,9 proc. oraz 15,7 proc. w stosunku do stawki poprzednio obowiązującej. Od 1 lipca pensje ponownie ulegną podwyższeniu - pensja będzie wynosiła 3600 zł brutto miesięcznie oraz 23,5 zł brutto dla rozliczeń godzinowych. 

To wszystko brzmi jak bardzo dobra wiadomość dla świadczeniobiorców i pracowników. Sytuacja wygląda jednak gorzej z perspektywy zatrudniających, którzy dwukrotnie musieli przygotowywać swój firmowy budżet na większe koszty. 

Czytaj więcej

W 2023 roku dwie podwyżki płacy minimalnej

To nie koniec zmian dla przedsiębiorców, bowiem 2024 rok prawdopodobnie przyniesie dwie, kolejne podwyżki płacy minimalnej - Od 1 stycznia przyszłego roku minimalna płaca za pracę wyniesie 4242 zł, a od lipca 4300 zł.

Prócz zmian w wypłatach wynagrodzenia, firmy będa musiały liczyć sie ze zmienionymi stawkami różnych składek i danin, których wysokość uzależniona jest od kwoty płacy minimalnej - maksymalna wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika od stycznia do czerwca wyniesienie 63 630 zł, a od lipca do grudnia – 64 500 zł. Ponadto pracownik, który doznał mobbingu lub w wyniku takich działań rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Czytaj więcej

Rządowe propozycje spowodują rozwarstwienie zarobków

Podwyżce ulegnie także dodatek za pracę w porze nocnej, który stanowi 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Finanse
IP Scan pomoże firmie zarejestrować i wykorzystać własność intelektualną
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Finanse
Twoja firma straciła w pandemii? Złóż wniosek o pieniądze z PARP
Finanse
Restrukturyzacja - szybka droga do układu i obrony przed egzekucją długu
Finanse
Zmień wizję w biznes. Nabór dla start-upów do platform startowych
Finanse
Inwestycje w ekologię na kredyt z BGK